விவேக்

Pattasa Song Lyrics in Tamil

பட்டாசா

உன்னை தொட்ட பூக்களுக்குள் கலாட்டா…
தலையிலத்தான் விழுதே…
ஓட்டு மொத்த பால்வெளியே பட்டாசா…
நீ சிரிக்க மாறிடுதே…

Azhagai Song Lyrics in Tamil

அழகை

அழகை அழகாய் ஒரு கோப்பையில் ஆரம்பிப்போம்…
நெருங்கி நெருங்கி சில நெஞ்சங்கள் சேகரிப்போம்…
சிறிதே பயணம் அதில் பூக்களை பார்த்திருப்போம்…
நினைவை திரட்டி இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்போம்…

Pathu Murai Song Lyrics in Tamil

பத்து முறை

உன்ன பத்து முறை சுத்திவரேன் அன்பே…
அது பத்தலயே முத்து நிலாவே…
விரல் பட்டதுமே பத்துரேனே பெண்ணே…
நீ கிட்ட வந்தா ஒட்டுறேன் நானே…

Scroll to Top