வாலி

Chinna Chinna Vanna Kuyil Song Lyrics in Tamil

சின்ன சின்ன வண்ண குயில்

சின்ன சின்ன வண்ண குயில்…
கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா…
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்…
புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம்…
பூத்தாடும் தேன் மொட்டு நானா நானா…

Kummi Adi Song Lyrics in Tamil

கும்மி அடி

அவளுக்கென்ன அம்பாசமுத்தி…
அய்யர் ஹோட்டலு ஹல்வா மாதிரி…
தாளம்பூவென தள தளவென வந்தா வந்தா பாரு…
கும்மி அடி கும்மி அடி கும்மி அடி… ஓஹோ…
கொத்து வாழ சத்தம் போட கும்மி அடி…

Velicha Poove Song Lyrics in Tamil

வெளிச்ச பூவே

மின் வெட்டு நாளில் இங்கே…
மின்சாரம் போல வந்தாயே…
வா வா என் வெளிச்ச பூவே வா…
உயிர் தீட்டும் உயிலே வா…
குளிர் நீக்கும் வெயிலே வா…
அழைத்தேன் வா அன்பே…

Scroll to Top