ஜி. வி. பிரகாஷ் குமார்

Oru Thuli Song Lyrics in Tamil

ஒரு துளி

ஒரு துளி மழையினால் தொடங்குது பெருங்கடல்தான்…
உன் முதல் அடியை நீ வைத்திடடா…
தடை தடை தடை தடை இருப்பதை தாண்டிடதான்…
நீ காற்றினிலே பாயும் ஈட்டியாடா…

Azhagu Song Lyrics in Tamil

அழகு

அழகே அழகே எதுவும் அழகே…
அன்பின் விழியில் எல்லாம் அழகே…
மழை மட்டுமா அழகு…
சுடும் வெயில் கூட ஒரு அழகு…
மலர் மட்டுமா அழகு…
விழும் இலை கூட ஒரு அழகு…

Scroll to Top