அம்மா பாடல்கள்

Amma Song Lyrics in Tamil Kanam

அம்மா

அம்மா என் அம்மா…
நான் போகின்ற திசை எங்கும் நீ அம்மா…
ஓ… அம்மா என் அம்மா…
என் இசை தேடும் சுரம் யாவும் நீ அம்மா…

Scroll to Top