வித்யாசாகர்

Thanni Vachu Song Lyrics in Tamil

தண்ணி வச்சு பொண்ண வச்சு

தண்ணி வச்சு பொண்ணு வச்சான்…
சாமிக்குதான் சல்யூட்…
ஊத்தட்டுமா ஊத்தட்டுமா…
தீரட்டுமே புட்டி…
ஊத்த ஊத்த தீராதைய்யா…
உன் ஆளு ரொம்ப கெட்டி…

Elanthapalam Elanthapalam Song Lyrics in Tamil

இலந்த பழம் இலந்த பழம்

இலந்த பழம் இலந்த பழம் உனக்குதான்…
செக்க சிவந்த பழம் சிவந்த பழம் உனக்குதான்…
குங்கும பூவும் குங்கும பூவும் உனக்குதான்…
இந்த கொஞ்சும்புறாவும் கொஞ்சும்புறாவும் உனக்குதான்…

Scroll to Top