சந்தோஷ் நாராயணன்

Vambula Thumbula Song Lyrics in Tamil

வம்புல தும்புல

வம்புல தும்புல வம்புல தும்புல மாட்டிக்காத…
வாயில வெத்தல வாயில வெத்தல போட்டுக்காத…
வம்புல தும்புல தும்புல வம்புல மாட்டிக்காத…
வாயில வெத்தல வாயில வெத்தல போட்டுக்காத…

Kondattam Song Lyrics in Tamil

கொண்டாட்டம்

பொள்ளாச்சி பொண்ணுக்குள்ள…
பொத்திக்கிச்சி வானம்தான்…
பொண்ணோட கன்னம் மேல…
பத்திக்கிச்சி நானும்தான்…
கொண்டாட்டம்தான்…
இது காதல் கொண்டாட்டம்…

Scroll to Top