Tag: விக்னேஷ் சிவன்

பேட் பாய்

பேபி ஹோல்ட் யுவர் ப்ரீத்… ப்ரீத் ப்ரீத் ப்ரீத் ப்ரீத்… உன் நெழிவையும் சுழிவையும்… பணிவோட கவனிப்பேன்… டிரஸ்ட் மீ…

ரெமோ நீ காதலன்

இவ அவன்ந்தான் அவன் இவதான்… இவ அவன்ந்தான் அவன் இவதான்… அவன்ந்தான் இவதான் அவன்ந்தான்… இவ அவன்ந்தான் அவன் இவதான்… அவன்ந்தான் இவதான்… அவன்ந்தான் இவதானே…

குயிட் பண்ணுடா

அடிச்சது போதும்டா… அவுட் பண்ணுடா… அழிஞ்சது போதும்டா… ஆப் பண்ணுடா… குடிச்சது போதும்டா… குயிட் பண்ணுடா…