பி. உன்னிகிருஷ்ணன்

Ivan Yaaro Song Lyrics in Tamil

இவன் யாரோ

இவன் யாரோ இவன் யாரோ வந்தது எதற்காக…
சிாிக்கின்றான் ரசிக்கின்றான் எனக்கே எனக்காக…
என்னாச்சு எனக்கே தொியவில்லை…
என் மூச்சின் காய்ச்சல் குறையவில்லை…

Idam Tharuvaya Manasukkulle Song Lyrics in Tamil

இடம் தருவாயா

இடம் தருவாயா மனசுக்குள்ளே…
இடம் தருவாயா மனசுக்குள்ளே…
தரமாட்டேன் தரமாட்டேன்…
இடம் தரமாட்டேன்…
உள்ளே சென்றால் மனசை விட்டு வர மாட்டாய்…

Scroll to Top