பிரதீப் குமார்

Thozhi Song Lyrics in Tamil

தோழி

யாரோடும் காணாத தூய்மையை…
உன்னில் நான் காண்கிறேன்…
முன் என்றும் இல்லாத ஆசைகள்…
உன்னாலே நான் கொள்கிறேன்…
சொல்லடி தோழி தோழி…
என்னருந்தோழி சொல்லடி…

Kangal Edho Song Lyrics in Tamil

கண்கள் ஏதோ

கண்கள் ஏதோ தேட களவாட…
நெஞ்சம்தானே பாட பறந்தோட…
அடி ஒவ்வொரு ராப்பொழுதும்…
ஒன அப்படி நான் ரசிச்சேன்…
உயிர் கொல்லுது ஒன் நெனப்பு கண்மணியே…

Kelvi Mattum Thangudhey Song Lyrics in Tamil

கேள்வி மட்டும் தாங்குதே

சேர்த்த ஆசைகள் எத்தனை…
குவித்த கனவுகள் எத்தனை…
ஒளித்த ரகசியம் எத்தனை…
விட்டு சென்றாய் அத்தனை…
உடலும் மண்ணில் மங்குதே…
கேள்வி மட்டும் தங்குதே…

maragadha-maalai-song-lyrics-in-tamil

மரகத மாலை

மரகத மாலை நேரம்…
மமதைகள் மாய்ந்து வீழும்…
மகரந்த சேர்க்கை காதல்தானா…
இரவினில் தோற்ற தீயை…
பருகிட பார்க்கும் பார்வை…
வழிவது காதல் தீர்த்தம்தானா…

Scroll to Top