மதன் கார்க்கி

Thozhi Song Lyrics in Tamil

தோழி

யாரோடும் காணாத தூய்மையை…
உன்னில் நான் காண்கிறேன்…
முன் என்றும் இல்லாத ஆசைகள்…
உன்னாலே நான் கொள்கிறேன்…
சொல்லடி தோழி தோழி…
என்னருந்தோழி சொல்லடி…

Aila Aila Song Lyrics in Tamil

ஐலா ஐலா

ஐலா ஐலா ஐ ஐலா ஐலா ஐ ஐலா ஐலா…
ஐ மேட் இன் வெண்ணிலா…
உன் பிடியிலே என் உயிரும் இருக்க…
ஓர் உரசலில் என் வேர்கள் சிலுக்க…
நீ என்னில் முட்கள் கொய்தாய்…

Ladio Song Lyrics in Tamil

லேடியோ

கசடதபற… ஞஙனநமன… ரபடதபட…
தர்ட்டி டூ டுவென்டி டூ தர்ட்டி டூ…
கசடதபற நாக்அவுட் லேடியோ…
ஞஙனநமன பேஷன் லேடியோ…
லேடியோ பியூட்டிபுல் லேடியோ…
செக்ஸி லேடியோ…
லைக்ஸ் கோடியோ…

Damn Damn Song Lyrics in Tamil

டேம் டேம்

சே டேம் டேம் வி டோன்ட் கிவ் எ டேம்…
நியூ இயரில் நியூவா பொறந்துக்க…
ஓ யே டேம் டேம் டேம் டேம் டேம்…
ஹே லைப் கிங் சைஸ் ஆக்கிக்க…

Pachchai Vanna Song Lyrics in Tamil

பச்சை வண்ண பூவே

பச்சை வண்ண பூவே சிரித்து போனாய்…
என் பூமி எங்கும் பச்சை இறைத்து போனாய்…
செடி கொடிகள் எல்லாம் உன் முகம் பார்த்தேன்…
நான் இலை தழையோடு என் விரல் கோர்த்தேன்…

Silu Silu Song Lyrics in Tamil

சிலு சிலுவென்று

சிலு சிலுவென்று பூங்காற்று மூங்கிலில் மோத…
வாசனை பாட்டொன்று கேளு கண்ணம்மா…
அலை அலையாக ஆனந்தம் தாளமும் போட…
பூங்குயில் ஆட்டத்தைப் பாரு கண்ணம்மா…

Scroll to Top