வழிகாட்டும் என் தெய்வமே

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்ஆல்பம்
Unknownஎஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம்Unknownஇயேசு பாடல்கள்

Vazhi Kaattum En Deivamey Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : வழிகாட்டும் என் தெய்வமே…
துணையாக எனில் வாருமே…
வழிகாட்டும் என் தெய்வமே…
துணையாக எனில் வாருமே…

ஆண் : நதிமீது அலைந்தாடும் அகல் போலவே…
கதியேதும் தெரியாமலே…
நான் தடுமாறும் நிலை பாருமே…

குழு : அன்பாகி அருளாகி என்னோடு ஒன்றாகி…
துயரோடு போராடும் என் வாழ்வின் நலனாகி…
எனைத் தாங்கும் என் தெய்வமே…
என் நிழலாக எழும் தெய்வமே…

ஆண் : வழிகாட்டும் என் தெய்வமே…
துணையாக எனில் வாருமே…

BGM

ஆண் : எந்நாளும் உனைத்தேடும் வரம் கேட்கிறேன்…
உன் பாத நிழல் நாடும் மனம் கேட்கிறேன்…

குழு : நீரின்றியே மண்ணில் வளமில்லையே…
நிலமின்றியே உயிர் வாழ்வில்லையே…

ஆண் : எந்நாளும் உனைத்தேடும் வரம் கேட்கிறேன்…
உன் பாத நிழல் நாடும் மனம் கேட்கிறேன்…
எனைக்காக்கும் என் தெய்வமே…
என் உயிராக எழும் தெய்வமே…

குழு : நிலவெங்கும் ஒளிர்ந்தாலும் விழிமூடிப் பயனேது…
துயர் மூடும் மனமுந்தன் அருள் காணும் வகையேது…
பலனாக கை மீது வா…
இங்கு புலனாகும் இறையாக வா…

ஆண் : வழிகாட்டும் என் தெய்வமே…
துணையாக எனில் வாருமே…

BGM

ஆண் : என் பாதை முடிவாகும் உன் தாளிலே…
என் வாழ்வு விடிவாகும் அந்நாளிலே…

குழு : உன் வார்த்தைகள் என் வாழ்வாகுமோ…
உன் பார்வைகள் என் வழியாகுமோ…

ஆண் : என் பாதை முடிவாகும் உன் தாளிலே…
என் வாழ்வு விடிவாகும் அந்நாளிலே…
இருள் நீக்கும் விளக்காகவே…
நான் சுடர்வீச எனை ஏற்றவா…

குழு : ஆல்போல வளர்ந்தாலும் ஆரம்பம் முளைதானே…
விண் வாழ்வின் உயர்வெல்லாம் இவ்வாழ்வில் பலன்தானே…
நிறைவாழ்வின் விதையாகவே…
எங்கள் நிலவாழ்வு பயன் காணவா…

ஆண் : வழிகாட்டும் என் தெய்வமே…
துணையாக எனில் வாருமே…
வழிகாட்டும் என் தெய்வமே…
துணையாக எனில் வாருமே…

ஆண் : நதிமீது அலைந்தாடும் அகல் போலவே…
கதியேதும் தெரியாமலே…
நான் தடுமாறும் நிலை பாருமே…
நான் தடுமாறும் நிலை பாருமே…
நான் தடுமாறும் நிலை பாருமே…


Notes :  Vazhi Kaattum En Deivamey Song Lyrics in Tamil. This Song from Jesus Songs. Song Lyrics penned by Unknown. வழிகாட்டும் என் தெய்வமே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top