என் பேரு மீனாகுமாரி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேகாமாலதி லக்ஷ்மன்தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்கந்தசாமி

En Peeru Meenakumari Song Lyrics in Tamil


பெண் : பம்பர கண்ணாலே…
காதல் சங்கதி சொல்வேனே…
தங்க சிலை போல் வந்து மனதை…
தவிக்க வைப்பேனே…

BGM

குழு : பம்பர கண்ணாலே காதல்…
பம் பம் பம்பர கண்ணாலே காதல்…
பம் பம் பம் பம்பர கண்ணாலே காதல்…
சங்கதி சொன்னாளே…
தங்க சிலை போல் வந்து மனதை…
தவிக்க விட்டாளே…

பெண் : ஹே… என் பேரு மீனாகுமாரி…
என் ஊரு கன்னியாகுமாரி…
என் பேரு மீனாகுமாரி…
என் ஊரு கன்னியாகுமாரி…

பெண் : போலாமா குதிர சவாரி…
செய்லாமா செம கச்சேரி…
நா பட்டு பட்டு பட்டு பட்டு பட்டு சுந்தரி…
நீ தொட்டு தொட்டு தொட்டு தொட்டு தொட்டு நீ புல்லரி…

பெண் : என் பேர் என் பேர் என் பேர்…
என் பேர் என் பேர்…
என் பேரு மீனாகுமாரி…
என் ஊரு கன்னியாகுமாரி…

குழு : பம்பர கண்ணாலே…
காதல் சங்கதி சொன்னாளே…
தங்க சிலை போல் வந்து மனதை…
தவிக்க விட்டாளே…

BGM

குழு : பம்பர பம்பர கண்ணாலே… லே லே லே…
காதல் சங்கதி சொன்னாளே… லே லே லே…
பம்பர பம்பர கண்ணாலே… லே லே லே…
காதல் சங்கதி சொன்னாளே… லே லே லே…

பெண் : காய்கறி தோட்டத்தில நான் கத்திரி…
ஆங்கில மாதத்தில நான் ஜனவரி…

குழு : பம்பர கண்ணாலே காதல்… பம் பம் பம்…

பெண் : ஓடுற நதியினிலே நான் காவிரி…
அசைவ சாப்பாட்டுல நான் மான் கரி…

குழு : பம்பர பம்பர பம்பர பம்பர பம் பம் பம்…

பெண் : நான் சேல கட்டி வந்த…
கன்னி கணிபொறி…
அட கண்ண கொள்ளும் அழகுகெல்லாம்…
நான்தான் முகவரி…

பெண் : என் பேர் என் பேர் என் பேர்…
என் பேர் என் பேர்…
என் பேரு மீனாகுமாரி…
என் ஊரு கன்னியாகுமாரி…
என் பேரு மீனாகுமாரி…
என் ஊரு கன்னியாகுமாரி…

குழு : பம்பர கண்ணாலே…
காதல் சங்கதி சொன்னாளே…
தங்க சிலை போல் வந்து மனதை…
தவிக்க விட்டாளே… யோ…

BGM

ஆண் : ஓகே பாஸ் நொவ் லெட்ஸ் லிஸ்சன் டு த…
ரிதம் ஆப் சென்னை…

BGM

பெண் : ஹோஓ… முத்த கிரிகட்டுல நா சென்டுரி…
கட்டில் பந்தியில நா முந்திரி…

குழு : பம்பர கண்ணாலே காதல் பம் பம் பம்…

பெண் : மோக பஞ்சுகுள்ள நா தீ பொறி…
காமசுத்ராவுல நா முதல் வரி…

குழு : பம்பர பம்பர பம்பர பம்பர பம் பம்…

பெண் : நா தேனி விட்டு கிண்டி வச்ச…
சென்னை கேசரி…
நா கண்ணுக்குள்ள கத்தி வச்ச…
பொம்பள போக்கிரி…

பெண் : என் பேர் என் பேர் என் பேர்…
என் பேர் என் பேர்…
என் பேரு மீனாகுமாரி…
என் ஊரு கன்னியாகுமாரி…
போலாமா குதிர சவாரி…
செய்லாமா செம கச்சேரி…

குழு : பம்பர கண்ணாலே…
காதல் சங்கதி சொன்னாளே… சொன்னாளே…
தங்க சிலை போல் வந்து மனதை…
தவிக்க விட்டாளே… விட்டாளே…

குழு : பம்பர கண்ணாலே…
காதல் சங்கதி சொன்னாளே… சொன்னாளே…
தங்க சிலை போல் வந்து மனதை…
தவிக்க விட்டாளே… விட்டாளே…


Notes : En Peeru Meenakumari Song Lyrics in Tamil. This Song from Kanthaswamy (2009). Song Lyrics penned by Viveka. என் பேரு மீனாகுமாரி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top