மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்ஆல்பம்
பட்டுக்கோட்டை முருகதாசன்டி.எம்.சௌந்தரராஜன்டி.எம்.சௌந்தரராஜன்முருகன் பாடல்கள்

Mannukkum Vinnukkum Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் நடுவிருந்து…
மனதுக்கும் நினைவுக்கும் வழிதிறந்து…
கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந்தாகும்…
கந்தனே நீ ஒரு கற்கண்டு…

ஆண் : மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் நடுவிருந்து…
மனதுக்கும் நினைவுக்கும் வழிதிறந்து…
கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந்தாகும்…
கந்தனே நீ ஒரு கற்கண்டு…

BGM

ஆண் : குன்றேறி நின்றாடும் தலை நீயன்றோ…
குளிர் வீசி வரும் தென்றல் இசை நீயன்றோ…
குன்றேறி நின்றாடும் தலை நீயன்றோ…
குளிர் வீசி வரும் தென்றல் இசை நீயன்றோ…

ஆண் : மண்பார்த்து பெய்கின்ற மழை நீயன்றோ…
மண்பார்த்து பெய்கின்ற மழை நீயன்றோ…
என் மனக்கோயில் ஒளியேற்றும் ஒளி நீயன்றோ…
ஒளி நீயன்றோ…

ஆண் : மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் நடுவிருந்து…
மனதுக்கும் நினைவுக்கும் வழிதிறந்து…
கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந்தாகும்…
கந்தனே நீ ஒரு கற்கண்டு…

BGM

ஆண் : பாலுக்குள் நெய்யாகும் பொருள் நீயன்றோ முருகா…
பழத்துக்குள் தேனாகும் சுவை நீயன்றோ…
பாலுக்குள் நெய்யாகும் பொருள் நீயன்றோ முருகா…
பழத்துக்குள் தேனாகும் சுவை நீயன்றோ…

ஆண் : பக்திக்குள் கனிகின்ற கனி நீயன்றோ…
பக்திக்குள் கனிகின்ற கனி நீயன்றோ…
தமிழ்ப் பாட்டுக்குப் பொருளாகும் பொருள் நீயன்றோ…
பொருள் நீயன்றோ…

ஆண் : மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் நடுவிருந்து…
மனதுக்கும் நினைவுக்கும் வழிதிறந்து…
கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந்தாகும்…
கந்தனே நீ ஒரு கற்கண்டு…

BGM


Notes : Mannukkum Vinnukkum Song Lyrics in Tamil. This Song from Devotional Songs. Song Lyrics penned by Pattukkottai Murugadasan. மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top