மாணிக்க வீணை

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
Unknownபி. சுசீலாUnknownஅம்மன் பாடல்கள்

Manikka Veenai Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி…
தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம்…
அம்மா பாட வந்தோம்…
அம்மா பாட வந்தோம்…

பெண் : அருள்வாய் நீ…
இசை தர வா நீ…
இங்கு வருவாய் நீ…
லயம் தரும் வேணி அம்மா…

பெண் : மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி…
தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம்…
அம்மா பாட வந்தோம்…
அம்மா பாட வந்தோம்…

BGM

பெண் : நாமணக்க பாடி நின்றால்…
ஞானம் வளர்ப்பாய்…
பூமணக்க பூஜை செய்தால்…
பூவை நீ மகிழ்வாய்…

பெண் : மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி…
தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம்…
அம்மா பாட வந்தோம்…
அம்மா பாட வந்தோம்…

BGM

பெண் : வெள்ளைத் தாமரையில் வீற்றிருப்பாய்…
எங்கள் உள்ளக் கோவிலிலே உறைந்து நிற்பாய்…
வெள்ளைத் தாமரையில் வீற்றிருப்பாய்…
எங்கள் உள்ளக் கோவிலிலே உறைந்து நிற்பாய்…

பெண் : கள்ளமில்லாமல் தொழும் அன்பருக்கே என்றும்…
அள்ளி அறிவைத் தரும் அன்னையும் நீ…

பெண் : வாணி சரஸ்வதி மாதவி பாரதி…
வாகதீஸ்வரி மாலினி…
காணும் பொருளில் தோன்றும் கலைமணி…
வேண்டும் வரம் தரும் வேணி…

பெண் : நான்முகன் நாயகி மோகனரூபிணி…
நான்மறை போற்றும் தேவி நீ…
வானவர்க்கமுதே தேனருள் சிந்தும்…
கான மனோகரி கல்யாணி…

பெண் : அருள்வாய் நீ…
இசை தர வா நீ
இங்கு வருவாய் நீ…
லயம் தரும் வேணி அம்மா…

பெண் : மாணிக்க வீணை ஏந்தும் மாதேவி கலைவாணி…
தேன் தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம்…
அம்மா பாட வந்தோம்…
அம்மா பாட வந்தோம்…


Notes : Manikka Veenai Song Lyrics in Tamil. This Song from Devotional songs. Song Lyrics penned by Unknown. மாணிக்க வீணை பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top