எழு வேலைக்காரா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேகாசித்தார்த் மகாதேவன்அனிருத் ரவிசந்தர்வேலைக்காரன்

Ezhu Velaikkara Song Lyrics in Tamil


ஆண் : எழு வேலைக்காரா…
எழு வேலைக்காரா இன்றே இன்றே…

BGM

குழு : ஓயாதே… சாயாதே…
வாய் மூடி வாழாதே…

ஆண் : எழு வேலைக்காரா இன்றே இன்றே…
இனி செய்யும் வேலை நன்றே…
அட மேலும் கீழும் ஒன்றே ஒன்றே…
வரலாறை மாற்று வென்றே…

ஆண் : வேர்வை தீயே…
உன் தேசம் நீயே…
உன் சொல் கேட்டே…
வீசும் உன் காற்றே…

குழு : போராடு…
ஓயாதே தேயாதே சாயாதே…
போராடு…
ஆறாதே சோராதே வீழாதே…
போராடு…

ஆண் : எழு வேலைக்காரா இன்றே இன்றே…
இனி செய்யும் வேலை நன்றே…
அட மேலும் கீழும் ஒன்றே ஒன்றே…
வரலாறை மாற்று வென்றே…

BGM

குழு : போராடு போராடு போராடு போராடு…

BGM

ஆண் : முடியாத செயல் ஏதுமே புவி மீது கிடையாது…
எழுந்து வா புயலை போலே…
பலம் என்ன புரியாமலே பணிந்தோமே குனிந்தோமே…
நிமிர்ந்து வா மேலே மேலே…

குழு : ஒரு முறையே ஹே தரையினில் வாழும் வாய்ப்பு…
அதை முறையே ஹே பயனுற வாழும் வாழ்க்கை ஆக்கு…
உழைப்பவனே ஹே எழுதிட வேண்டும் தீர்ப்பு…
விதைத்தவனே ஹே பசியென போனால் எங்கோ தப்பு…

குழு : போராடு…
ஓயாதே தேயாதே சாயாதே…
போராடு…
ஆறாதே சோராதே வீழாதே…
போராடு…

BGM

ஆண் : எழு வேலைக்காரா இன்றே இன்றே…
இனி செய்யும் வேலை நன்றே…
அட மேலும் கீழும் ஒன்றே ஒன்றே…
வரலாறை மாற்று வென்றே…

ஆண் : வேர்வை தீயே…
உன் தேசம் நீயே…
உன் சொல் கேட்டே…
வீசும் உன் காற்றே…

குழு : போராடு…
ஓயாதே தேயாதே சாயாதே…
போராடு…
ஆறாதே சோராதே வீழாதே…
போராடு…

BGM

ஆண் : எழு வேலைக்காரா இன்றே இன்றே…
இனி செய்யும் வேலை நன்றே…
அட மேலும் கீழும் ஒன்றே ஒன்றே…
வரலாறை மாற்று வென்றே…

குழு : போராடு போராடு போராடு போராடு…
ஓயாதே சாயாதே…
வாய் மூடி வாழாதே…


Notes : Ezhu Velaikkara Song Lyrics in Tamil. This Song from Velaikkaran (2017). Song Lyrics penned by Viveka. எழு வேலைக்காரா பாடல் வரிகள்


Scroll to Top