என் தேடல் நீ

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்ஆல்பம்
Unknownசுவர்ணலதாநெல்லை ஜேசுராஜன்இயேசு பாடல்கள்

En Thedal Nee Song Lyrics in Tamil


பெண் : என் தேடல் நீ…
என் தெய்வமே…
நீயின்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே…
உனை மனம் தேடுதே…
நீ வழிகாட்டுமே…

BGM

பெண் : என் தேடல் நீ…
என் தெய்வமே…
நீயின்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே…
உனை மனம் தேடுதே…
நீ வழிகாட்டுமே…

பெண் : என் தேடல் நீ…
என் தெய்வமே…
நீயின்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே…
உனை மனம் தேடுதே…
நீ வழிகாட்டுமே…

பெண் : இறைவா இறைவா வருவாய் இங்கே…
இதயம் அருகில் அமர்வாய் இன்றே…

குழு : இறைவா இறைவா வருவாய் இங்கே…
இதயம் அருகில் அமர்வாய் இன்றே…

BGM

பெண் : ஒரு கோடி விண்மீன்கள் தினம் தோன்றினும்…
நீயின்றி என் வாழ்வு இருள் சூழ்ந்திடும்…
பிறர் அன்பை என் பணியில் நான் ஏற்கையில்…
உன் அன்பு உயிர் தந்து வாழ்வாகிடும்…

பெண் : இறைவார்த்தையில் நிறைவாகுவேன்…
மறைவாழ்விலே நிலையாகுவேன்…
வழி தேடும் எனைக் காக்க நீ வேண்டுமே…

பெண் : இறைவா இறைவா வருவாய் இங்கே…
இதயம் அருகில் அமர்வாய் இன்றே…

குழு : இறைவா இறைவா வருவாய் இங்கே…
இதயம் அருகில் அமர்வாய் இன்றே…

பெண் : என் தேடல் நீ…
என் தெய்வமே…
நீயின்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே…
உனை மனம் தேடுதே…
நீ வழிகாட்டுமே…

BGM

பெண் : உன்னோடு நான் காணும் உறவானது…
உள்ளத்தை உருமாற்றி உனதாக்கிடும்…
பலியான உனை நானும் தினம் ஏற்கையில்…
எளியேனில் உன் வாழ்வு ஒளியாகிடும்…

பெண் : உன் மீட்டலால் எனில் மாற்றங்கள்…
உன் தேடலால் எனில் ஆற்றல்கள்…
வழி தேடும் எனைக் காக்க நீ வேண்டுமே…

பெண் : இறைவா இறைவா வருவாய் இங்கே…
இதயம் அருகில் அமர்வாய் இன்றே…

குழு : இறைவா இறைவா வருவாய் இங்கே…
இதயம் அருகில் அமர்வாய் இன்றே…

பெண் : என் தேடல் நீ…
என் தெய்வமே…
நீயின்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே…
உனை மனம் தேடுதே…
நீ வழிகாட்டுமே…

பெண் : என் தேடல் நீ…
என் தெய்வமே…
நீயின்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே…
உனை மனம் தேடுதே…
நீ வழிகாட்டுமே…

பெண் : இறைவா இறைவா வருவாய் இங்கே…
இதயம் அருகில் அமர்வாய் இன்றே…

குழு : இறைவா இறைவா வருவாய் இங்கே…
இதயம் அருகில் அமர்வாய் இன்றே…
இறைவா இறைவா வருவாய் இங்கே…
இதயம் அருகில் அமர்வாய் இன்றே…


Notes : En Thedal Nee Song Lyrics in Tamil. This Song from Jesus Songs. Song Lyrics penned by Unknown. என் தேடல் நீ பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top