அக நக

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பா. விஜய்விஜய் பிரகாஷ், திப்பு, ரணினா ரெட்டி, பிரியா சுப்ரமணி, சோலார் சாய், எம்சி ஜெஸ் & ஸ்ரீக்ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்கோ

Aga Naga Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : அன்ட் ஏ சிறகுகளின் வணக்கம்…
ஸ்வகத நமஸ்காரம் வந்தனம்…
விண்ணிலும் மண்ணிலும் உள்ள நட்சத்திரங்களோடு…
ஒன்னா சேர்ந்து இணைந்து பிணைந்து நினைந்து…
பிச்சி பின்னி பேர்தெடுக்கலாம்… யே…

BGM

ஆண் : அக நக நக சிரிப்புகள் அழகா…
திகு தக தக நிலவுகள் அழகா…
வெரி வெரி வெரி சமத்துகள் அழகா…
கொழு கொழுப்புகள் அழகா…

ஆண் : அக நக நக சிரிப்புகள் அழகா…
திகு தக தக நிலவுகள் அழகா…
வெரி வெரி வெரி சமத்துகள் அழகா…
கொழு கொழுப்புகள் அழகா…

BGM

பெண் : லம்போகினி லவ் ஓ மெனி…
வெள்ளி சனி இரவெல்லாம் இதழ் பணி…

ஆண் : நீ பத்தினி தீ பத்தினி…
உன்மேல் இனி யாரடி தேனி…

பெண் : தோள் சாய்த்தால் அணைப்பு…
அவன் தோழன் என்ற நினைப்பு…
ஏன் இந்த படைப்பு…
இங்கு இல்லை களைப்பு…

பெண் : தோள் சாய்த்தால் அணைப்பு…
அவன் தோழன் என்ற நினைப்பு…
ஏன் இந்த படைப்பு…
இங்கு இல்லை களைப்பு…

ஆண் : தாக்க தாக்கவே துடிக்குதே நெஞ்சம்…
நோக்க நோக்கவே புடிக்குதே கொஞ்சம்…
பெண் : யு மே கோ…

ஆண் : யே… தொட தொட ரோலெக்ஸ் மின்ன…
தொன தொன வெர்சியு பேச…
ஜிலு ஜிலு சம்பெயின் பொங்க…
சுவிஸ் சீஸை மெல்ல…

ஆண் : யே… தொட தொட ரோலெக்ஸ் மின்ன…
தொன தொன வெர்சியு பேச…
ஜிலு ஜிலு சம்பெயின் பொங்க…
சுவிஸ் சீஸை மெல்ல…

ஆண் : பிராண்டோடு வாழ்க்கை…
பிரண்டோடு சேர்க்கை…
கையோடு யார் கை…
ஆ… நல்ல யாக்கை…

ஆண் : மனம் மாறும் ஃபேஸன்…
மாறாது பேஷன்…
பகலெல்லாம் வேஷம்…
மாலையில் நேசம்…

ஆண் : வா காதல் ஃபெராரி…
இள நெஞ்சை அள்ளும் சோனாலி…
லூயிவிக்டோ கண்ணாடி…
பல கண்கள் பின்னாடி…

ஆண் : வா காதல் ஃபெராரி…
இள நெஞ்சை அள்ளும் சோனாலி…
லூயிவிக்டோ கண்ணாடி…
பல கண்கள் பின்னாடி…

ஆண் : யோ யோ… குட்ஸ் யுவர் ஷூ…
கோ சுவிட்ச் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட்…
நோ லோக்கல் ஒன்லி பிராண்டட்…
தில் இருந்தா ஆட்டம் போட வா…
முடியாட்டி கைய கட்டி பார்…

ஆண் : தாக்க தாக்கவே துடிக்குதே நெஞ்சம்…

ஆண் : யே… பேஷனுகில்லை ரேஷன் ஆனால்…
கடவுள் தந்த வரம் தான் பேஸன் நவ்…
லெட் மீ மேக் மை லிட்டில் கன்பீஷன் லவ்…
ஹஸ் நோ பிராண்ட்ஸ் ஆன் தி பேஷன் ரைட் நவ்…

BGM

ஆண் : புடிக்குதே… புடிக்குதே…

குழு : நூறு நூறு பேர் அருகே அருகே…
யார் யார் சொல் அழகே…
வோ் வோ் ஊர் மனமே மனமே…
வேர்த்திடாத ஒரு இனமே…

குழு : நூறு நூறு பேர் அருகே அருகே…
யார் யார் சொல் அழகே…
வோ் வோ் ஊர் மனமே மனமே…
வேர்த்திடாத ஒரு இனமே…

ஆண் : மின் மினு பகல்…
மின் வீச்சுகள் கொட்டும்…
சிலுசிலுப்பாக சில…
சில்மிஷம் சொட்டும்…

ஆண் : இதுதான் இதுதான் இளமை உலகம்…
வெற்றி ஒன்றுதான் இங்கே உதவும்…

ஆண் : அக நக நக சிரிப்புகள் அழகா…
திகு தக தக நிலவுகள் அழகா…
வெரி வெரி வெரி சமத்துகள் அழகா…
கொழு கொழுப்புகள் அழகா…

பெண் : அக நக நக சிரிப்புகள் அழகா…
திகு தக தக நிலவுகள் அழகா…
வெரி வெரி வெரி சமத்துகள் அழகா…
கொழு கொழுப்புகள் அழகா…

ஆண் : லம்போகினி லவ் ஓ மெனி…
வெள்ளி சனி இரவெல்லாம் இதழ் பணி…
நீ பத்தினி தீ பத்தினி…
உன்மேல் இனி யாரடி தேனி…

ஆண் : தாக்க தாக்கவே துடிக்குதே நெஞ்சம்…
நோக்க நோக்கவே புடிக்குதே கொஞ்சம்…

ஆண் : தோள் சாய்த்தால் அணைப்பு…
அவன் தோழி என்ற நினைப்பு…
ஏன் இந்த படைப்பு…
இங்கு இல்லை களைப்பு…

ஆண் : தோள் சாய்த்தால் அணைப்பு…
அவன் தோழி என்ற நினைப்பு…
ஏன் இந்த படைப்பு…
இங்கு இல்லை களைப்பு…

ஆண் : துடிக்குதே… துடிக்குதே…

BGM


Notes : Aga Naga Song Lyrics in Tamil. This Song from Ko (2011). Song Lyrics penned by Pa. Vijay. அக நக பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top