எப்ப மாமா ட்ரீட்டு

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேகாடி. இமான், பூஜா & ஸ்நிக்தா சந்திராடி. இமான்ஜில்லா

Yeppa Maama Treatu Song Lyrics in Tamil


பெண் : மாமா மாமா எப்ப…
மாமா மாமா எப்ப…

BGM

பெண் : எப்ப மாமா மாமா ட்ரீட்டு…
என்ன மாமா மாமா ட்ரீட்டு…
நானும் என்ன மறக்க…
நீயும் விண்ணில் பறக்க…
இந்த ட்ரீட்டுதானே ரூட்டு…

பெண் : எப்ப மாமா மாமா ட்ரீட்டு…
என்ன மாமா மாமா ட்ரீட்டு…
செம மூடு எனக்கு பாஸ்வோ்டு…
உனக்கு தாரேன் இன்பம் எல்லாம் காட்டு…

ஆண் : ஜில்லாவோட ட்ரீட்டு…
எப்பவுமே ஹாட்டு…
ஆசைக்கில்ல கேட்டு…
வாங்கிக்கோடி கேட்டு…

ஆண் : சச்சின்னுனா பேட்டு…
ஜானகின்னா பாட்டு…
சிவாஜின்னா அக்ட்டு…
ஜில்லானாலே ட்ரீட்டு…

BGM

ஆண் : இன்னோா் தாபா…
இன்னோரு இன்னோரு…

BGM

பெண் : ஃபாலோ மீ…

BGM

பெண் : எப்ப மாமா மாமா ட்ரீட்டு…
என்ன மாமா மாமா ட்ரீட்டு…
அய்யோ சஸ்பென்ஸ் எதுக்கு…
குய்க்கா சொல்லு எனக்கு…
இன்கிாிஸ் ஆச்சு ஹாா்ட்டு பீட்…

பெண் : எப்ப மாமா மாமா ட்ரீட்டு…
என்ன மாமா மாமா ட்ரீட்டு…
உன் சிம்பிள் ஹக்ல…
உன் சிங்கிள் கிஸ்ல…
நான் ஆவேன் அப்போ ப்ளாட்டு…

ஆண் : ஜில்லாவோட ட்ரீட்டு…
எப்பவுமே ஹாட்டு…
ஆசைக்கில்ல கேட்டு…
வாங்கிக்கோடி கேட்டு…

ஆண் : சச்சின்னுனா பேட்டு…
ஜானகின்னா பாட்டு…
சிவாஜின்னா அக்ட்டு…
ஜில்லானாலே ட்ரீட்டு…
இன்னோா் தாபா…

BGM

பெண் : கெட் அப் அண்ட் ஆடு மாமா…

BGM

ஆண் : இது வேற மாறி ட்ரீட்டு…
கொஞ்சம் ஃப்ரியா வையி டேட்டு…
நல்லா நோண்டி கேட்டாலும்…
ஃபுல்லா சொல்ல மாட்டேன்டி…
மாமா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாா்ட்டு…
வேனா பாரு மைய போட்டு…

ஆண் : ஜில்லாவோட ட்ரீட்டு…
எப்பவுமே ஹாட்டு…
ஆசைக்கில்ல கேட்டு…
வாங்கிக்கோடி கேட்டு…

ஆண் : சச்சின்னுனா பேட்டு…
ஜானகின்னா பாட்டு…
சிவாஜின்னா அக்ட்டு…
ஜில்லானாலே ட்ரீட்டு…

BGM

ஆண் : இன்னோா் தாபா…

—BGM—

பெண் : இன்னோா்… இன்னோா்… இன்னோா்…
எப்ப மாமா மாமா ட்ரீட்டு…


Notes : Yeppa Maama Treatu Song Lyrics in Tamil. This Song from Jilla (2014). Song Lyrics penned by Viveka. எப்ப மாமா ட்ரீட்டு பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top