பாட்டு ஒன்னு

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
யுகபாரதிஎஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் & ஷங்கர் மகாதேவன்டி. இமான்ஜில்லா

Pattu Onnu Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஜில்லா…

BGM

ஆண் : ஜில்லா…

BGM

ஆண் : பாட்டு ஒன்னு…
கட்டுக் கட்டுத் தோதா…
நீ காலு கையத்…
தட்டுத் தட்டு ஜோரா…

BGM

ஆண் : பாட்டு ஒன்னு…
கட்டுக் கட்டுத் தோதா…
நீ காலு கையத்…
தட்டுத் தட்டு ஜோரா… ஆ…

ஆண் : வேலியில்லாக்…
காத்தப் போல…
ஓடு எங்கும் ஓடு…
தாரதப்புத் தேவயில்ல…
போடு ஆட்டம் போடு…

ஆண் : சிவனும்…
சக்தியும் சோ்ந்தா…
மாஸ்சுடா…
எதிர்த்து நின்னா…
எவனும் தூசுடா…

BGM

ஆண் : பாட்டு ஒன்னு…
கட்டுக் கட்டுத் தோதா…
நீ காலு கையத்…
தட்டுத் தட்டு ஜோரா… ஆ…

BGM

ஆண் : ஆளு அம்பு…
சேனை எல்லாம்…
தேவயில்ல…
நீயும் நின்னா…
எதையும் வெல்வேன்…
இனிமேல் நானடா… ஆ…

ஆண் : மீசைவச்ச…
தாயப் போல…
பேசுகின்ற தெய்வம்…
நீயே…
எதிரே நிற்கும்…
இமயம் நீயடா… ஆ…

ஆண் : எனை நானே…
பார்த்துக்கொள்ள…
கிடைத்தாயே…
நீயும் இங்கே…
அதனாலே தானோ…
உன்மேல் தனி பாசம்…

ஆண் : உனக்குள்ளே…
என்னை நீயும்…
அடைகாக்கும்…
அன்பைப் பார்த்து…
வருங்கால நட்பும் கூட…
நம்மை பேசும்…

ஆண் : சிவனும்…
சக்தியும் சேர்ந்தா…
மாஸ்சுடா…
எதிர்த்து நின்னா…
எவனும் தூசுடா…
ஹே… ஹே… ஹே…

BGM

ஆண் : வீர தீர…
சூரா்க்கெல்லாம்…
வோ்த்துப் போகும்…
உன்னைக் கண்டால்…
உன்னைப்போல்…
ஒருவன் இல்லை…
மண்ணிலே… ஏ… ஏ…

ஆண் : நாடு…
வீடு காடு எல்லாம்…
நான் கடந்து…
போனால் கூட…
தொடரும் உந்தன்…
நினைவோ…
நெஞ்சிலே… ஏ…

ஆண் : உயிர்…
என்று உன்னை நானே…
ஒரு நாளும்…
சொல்ல மாட்டேன்…
உயிர் என்றால்…
என்றோ ஓா் நாள்…
பிரிவாயே…

ஆண் : ஒருபோதும்…
உன்னை நானும்…
விடமாட்டேன்…
தோற்றுப் போக…
ஜெய்போமே…
நாம இந்த…
புவி மேலே…

ஆண் : சிவனும்…
சக்தியும் சோ்ந்தா…
மாஸ்சுடா…
எதிர்த்து நின்னா…
எவனும் தூசுடா…

ஆண் : ஓ… ஓ…
பாட்டு ஒன்னு…
கட்டுக் கட்டுத் தோதா…
நீ காலு கையத்…
தட்டுத் தட்டு ஜோ… ஜோரா…

ஆண் : வேலியில்லா…
காத்தப் போல…
ஓடு எங்கும் ஓடு…
தாரதப்பு தேவயில்ல…
போடு ஆட்டம் போடு…

குழு (ஆண்கள்) : சிவனும்…
சக்தியும் சோ்ந்தா…
மாஸ்சுடா…
ஹே… எதிர்த்து நின்னா…
எவனும் தூசுடா…

BGM


Notes :  Pattu Onnu Song Lyrics in Tamil. This Song from Jilla (2014). Song Lyrics penned by Yugabharathi. பாட்டு ஒன்னு பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top