அலுங்குறேன் குலுங்குறேன்

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மணி அமுதவன்வி.வி. பிரசன்னா & நமீதா பாபுஎஸ்.என். அருணகிரிசண்டி வீரன்

Alunguraen Kulunguraen Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : அலுங்குறேன் குலுங்குறேன்…
ஒரு ஆச நெஞ்சுல…
அதுங்குறேன் இதுங்குறேன்…
ஒன்னும் பேசத் தோணல…

பெண் : நடையா நடந்தேன்…
கெடையா கிடந்தேன்…
மினுங்குற சினுங்குற…
தழும்பொன்னுத் தழும்புற…

ஆண் : அலுங்குறேன் குலுங்குறேன்…
ஒரு ஆச நெஞ்சுல…
அதுங்குறேன் இதுங்குறேன்…
ஒன்னும் பேசத் தோணல…

BGM

பெண் : பஞ்சு நீ பஞ்சுல…
பதுங்கி வரும் நூலு நான்…
அஞ்சு நீ அஞ்சுல..
அடங்கி வரும் நாலு நான்…

ஆண் : பந்த நீ பந்தல…
தாங்குகிற காலு நான்…
பந்து நீ பந்துல…
நிரம்பி நிக்கும் காத்து நான்…

பெண் : ஆத்தாடி…
என்ன ஆத்துனு ஆத்துன…
காத்தாகி மெல்லத்…
தூத்துனத் தூத்துன…
காதல… மீட்டுன…
கடவுளக் காட்டுன…

ஆண் : அலுங்குறேன் குலுங்குறேன்…
ஒரு ஆச நெஞ்சுல…
அதுங்குறேன் இதுங்குறேன்…
ஒன்னும் பேசத் தோணல…

ஆண் : நடையா நடந்தேன்…
கெடையா கிடந்தேன்…

பெண் : மினுங்குற சினுங்குற…
தழும்பொன்னுத் தழும்புற…

பெண் : அலுங்குறேன் குலுங்குறேன்…
ஒரு ஆச நெஞ்சுல…
அதுங்குறேன் இதுங்குறேன்…
ஒன்னும் பேசத் தோணல…

BGM

ஆண் : கோணலா மாணலா…
இருந்த மனம் நேருல…
காலு தான் போகுதே…
காதல் என்னும் ஊருல…

பெண் : நாணலா நாணலா…
அசஞ்ச மனம் ஆடல…
தொலஞ்சது தெரிஞ்சும் நான்…
இன்னும் ஏன் தேடல…

ஆண் : கண்ணெல்லாம் உன்…
காட்சிதான் காட்சிதான்…
காதெல்லாம் உன்…
பேச்சுதான் பேச்சுதான்…

பெண் : காதல மீட்டுன…
கடவுளக் காட்டுன…

பெண் : அலுங்குறேன் குலுங்குறேன்…
ஒரு ஆச நெஞ்சுல…
அதுங்குறேன் இதுங்குறேன்…
ஒன்னும் பேசத் தோணல…

பெண் : நடையா நடந்தேன்…
கெடையா கிடந்தேன்…
மினுங்குற… சினுங்குற…
தழும்பொன்னுத் தழும்புற…


Notes :  Alunguraen Kulunguraen Song Lyrics in Tamil. This Song from Chandi Veeran (2015). Song Lyrics penned by Mani Amuthavan. அலுங்குறேன் குலுங்குறேன் பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top