ஜிங்குனமணி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
விவேகாரஞ்சித் & சுனிதி சவுகான்டி. இமான்ஜில்லா

Jingunamani Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : ஜிங்குனமணி ஜிங்குனமணி…
சிாிச்சுபுட்டா நெஞ்சுல ஆணி…
ஹே… வெண்கல கின்னி வெண்கல கின்னி…
போல மின்னும் மந்திர மேனி…

பெண் : நா வெட்கத்துக்கு பக்கத்துல போகாதவ…
ஒரு நூலே இல்லா சேல கட்ட ஆளானவ…
அட நீ வந்தா என் பந்தா காலி…
ஆமாங்கோ… ஆமாங்கோ…
ஆமாங்கோ… ஓஓ… ஆமாங்கோ…

ஆண் : ஹே… ஜிங்குனமணி ஜிங்குனமணி…
சிாிச்சுபுட்டா நெஞ்சுல ஆணி…
ஹே… வெண்கல கின்னி வெண்கல கின்னி…
போல மின்னும் மந்திர மேனி…

BGM

ஆண் : இது என்ன ஒடம்பா…
வெடகோழி குழம்பா…
புாியாம நா பாக்குறேன்…

பெண் : சமைச்சது இல்லை…
சமைஞ்சதுதான்டா…
உனக்காக இலை போடுறேன்…

ஆண் : ரீக்டர் வச்சு பாா்த்தா…
நீ பத்து எா்த் க்விக்கு…
ஒட்டுமொத்தம் உடல் ஆடுதே…

பெண் : வெட்டி வச்சு போனா…
ஒரு வாட்டா்மெலன் கேக்கு…
பக்கம் வந்தா குளிா் ஆகுமே… ஹே…

ஆண் & பெண் : கெட் டு டுகெதா் வேணும்…
நாம கெட்டுபோக… பெண் : ஆமாங்கோ… ஆமாங்கோ…

ஆண் : ஹே… ஜிங்குனமணி ஜிங்குனமணி…
சிாிச்சுபுட்டா நெஞ்சுல ஆணி…
ஹே… வெண்கல கின்னி வெண்கல கின்னி…
போல மின்னும் மந்திர மேனி…

BGM

ஆண் : ஜிங்குனமணி… ஜிங்குனமணி…
கிட்டவாடி…

பெண் : ஜிங்குனமணி ஜிங்குனமணி…
சிாிச்சுபுட்டா நெஞ்சுல ஆணி…
ஹே… வெண்கல கின்னி வெண்கல கின்னி…
போல மின்னும் மந்திர மேனி…

ஆண் : நீ வெட்கத்துக்கு பக்கத்துல போகாதவ…
ஒரு நூலே இல்லா சேல கட்ட ஆளானவ…

பெண் : அட நீ வந்தா என் பந்தா காலி…
ஆமாங்கோ… ஆமாங்கோ…
ஆமாங்கோ… ஓஓ… ஆமாங்கோ…

BGM


Notes : Jingunamani Song Lyrics in Tamil. This Song from Jilla (2014). Song Lyrics penned by Viveka. ஜிங்குனமணி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top