விடிய விடிய

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்(கள்)திரைப்படம்
விவேகாஉதித் நாராயண் & சாதனா சர்கம்சபேஷ் & முரளிசமுத்திரம்

Vidiya Vidiya Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…
ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…

குழு : ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…
ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…

BGM

ஆண் : விடிய விடிய பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம்…
யாருக்கும் தெரியாமலே…

பெண் : விடிந்த பிறகும் பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றோம்…
நமக்கும் தெரியாமலே…

ஆண் : என் ஜீவன் என்னை விட்டு பிரிந்துதான் போகுமே…
உன் அன்பு இல்லையென்றால்…

பெண் : உன் ஜீவன் தங்கியுள்ள வீடுதான் என் மனம்…
எப்படி பிரிந்து செல்வாய்…

ஆண் : விடிய விடிய பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம்…
யாருக்கும் தெரியாமலே…

குழு : ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…
ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…

குழு : ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…
ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…

BGM

குழு : ஹைலோமா…
ஹைலோமா ஹைலோமா…

ஆண் : வாரத்தில் ஏழு நாளும் உன்னைப் பற்றி நினைத்தால்…
வாழ்க்கை இனிக்கிறது…

பெண் : உன்னாலே ஏப்ரல் மாத வெயில் கூட என் மேல்…
நீர் அள்ளி தெளிக்கிறது…

ஆண் : காகித பூவிலும் வாசங்கள் தோன்றிடும்…
காதலி பார்வை பட்டால்…

பெண் : ஸ்வாசமும் பாதியில் சொல்லாமல் போய்விடும்…
நீ என்னை நீங்கிவிட்டால்…

ஆண் : நீ வேர்வை ஓற்றிட கையில் வைத்திடும்…
கர்சீப் ஆக வேண்டும்…
பின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கச்சையாக நான்…
கட்சி மாற வேண்டும்… டும் டும் டும் எப்போது…

பெண் : விடிய விடிய பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம்…
யாருக்கும் தெரியாமலே…

ஆண் : விடிந்த பிறகும் பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றோம்…
நமக்கும் தெரியாமலே…

BGM

பெண் : பாசாங்கு செய்யும் உந்தன் கண்கள் ரெண்டை பார்த்து…
என் பெண்மை சிலிர்க்கிறது…

ஆண் : ஹே… கன்னிப் பெண் போல இருந்த கை படாத நோட்டு…
உன்னால் நிரம்பியது…

பெண் : வேடிக்கை அல்ல விபரீதம் என்று…
காதலை புரியவைத்தாய்…

ஆண் : வேடனின் எதிரில் தடுமாறும் புலியாய்…
நீ என்னை தவிக்க வைத்தாய்…

பெண் : நம் காதல் என்பது செய்தி வந்ததும்…
நாடி மாறி ஆச்சு…
வா காமன் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய…
தேவை இல்லையே வெட்டிப்பேச்சு…
கிச்சு கிச்சு மூட்டாதே…

ஆண் : விடிய விடிய பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம்…
யாருக்கும் தெரியாமலே…

பெண் : விடிந்த பிறகும் பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றோம்…
நமக்கும் தெரியாமலே…

ஆண் : என் ஜீவன் என்னை விட்டு பிரிந்துதான் போகுமே…
உன் அன்பு இல்லையென்றால்…

பெண் : உன் ஜீவன் தங்கியுள்ள வீடுதான் என் மனம்…
எப்படி பிரிந்து செல்வாய்…

ஆண் : விடிய விடிய பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம்…
யாருக்கும் தெரியாமலே…

குழு : ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…
ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…

குழு : ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…
ஹைலோமா ஹைலோமா…
ஹைலோ ஹைலோமா…


Notes : Vidiya Vidiya Song Lyrics in Tamil. This Song from Samudhiram (2001). Song Lyrics penned by Viveka. விடிய விடிய பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top