வானெங்கும் தங்க விண்மீன்கள்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஎஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் & எஸ். ஜானகிஇளையராஜாமூன்றாம் பிறை

Vaanengum Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : தானா ன னா தானா ன னா…
தானா ன னா தானா ன னா…
தானா ன னா தானா ன னா…
தானா ன னா தானா ன னா…

BGM

ஆண் : வானெங்கும் தங்க விண்மீன்கள் விழி இமை மூட…
சூரியன் வந்து கடல் குளித்தேறும் நேரம்…
குழு : நேரம்…

பெண் : வானில் ஒரு…
குழு : தீபாவளி…
ஆண் : நாம் பாடலாம்…
குழு : கீதாஞ்சலி…

பெண் : வானெங்கும் தங்க விண்மீன்கள் விழி இமை மூட…
சூரியன் வந்து கடல் குளித்தேறும் நேரம்…
குழு : நேரம்…

பெண் : வானில் ஒரு…
குழு : தீபாவளி…
ஆண் : நாம் பாடலாம்…
குழு : கீதாஞ்சலி…

BGM

ஆண் : கீழை வானமெங்கும் தீயின் ஓவியம்…
பெண் : கண்கள் போதை கொள்ளும் காலை காவியம்…

ஆண் : பபா பபா… கீழை வானமெங்கும் தீயின் ஓவியம்…
பெண் : கண்கள் போதை கொள்ளும் காலை காவியம்…

ஆண் : கரையின் மீது அலைக்கென்ன மோகம்…
பெண் : நுரைகள் வந்து கோலம் போடுதே…

BGM

ஆண் : வானெங்கும் தங்க விண்மீன்கள் விழி இமை மூட…
சூரியன் வந்து கடல் குளித்தேறும் நேரம்…
குழு : நேரம்…

பெண் : வானில் ஒரு…
குழு : தீபாவளி…
ஆண் : நாம் பாடலாம்…
குழு : கீதாஞ்சலி…

BGM

பெண் : ரோஜா இன்று ஒன்று அலையில் ஆடலாம்…
குழு : அவள் பாதம் பட்ட மண்ணை ஏலம் போடலாம்…

பெண் : ரோஜா இன்று ஒன்று அலையில் ஆடலாம்…
குழு : அவள் பாதம் பட்ட மண்ணை ஏலம் போடலாம்…

ஆண் : பொன்னை பார்த்தால் கரையேரும் மீன்கள்…
உள்ளங்கைகள் ரோஜா தீவுகள்…

-BGM


Notes : Vaanengum Song Lyrics in Tamil. This Song from Moondram Pirai (1982). Song Lyrics penned by Vairamuthu. வானெங்கும் தங்க விண்மீன்கள் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top