வாடா வாடா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பேரரசுஷங்கர் மகாதேவன்ஸ்ரீகாந்த் தேவாசிவகாசி

Vaada Vaada Song Lyrics in Tamil


BGM

குழு : ஹேய் வாடா வாடா வாடா வாடா வாடா…
ஹேய் வாடா வாடா வாடா வாடா வாடா…

ஆண் : ஹேய்… வாடா வாடா வாடா வாடா தோழா…
நாம வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாடா…
ஹேய்… நீயும் நானும் நீயும் நானும் ஒன்னா…
ஹேய்… சேர்ந்து நின்னா உலகம் கீழ கண்ணா…

ஆண் : அட உன்னோட உயர்வுக்கு உன்னோட வேர்வை…
என்னோட உயர்வுக்கு என்னோட வேர்வை…
யாரோட உயர்வையும் யாராலையும்…
தடுக்க முடியாதுடா கெடுக்க முடியாதுடா…

ஆண் : தடுக்க முடியாதுடா… கெடுக்க முடியாதுடா…

ஆண் : ஹேய் வாடா வாடா வாடா வாடா தோழா…
நாம வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாடா…
ஹேய்… நீயும் நானும் நீயும் நானும் ஒன்னா…
ஹேய்… சேர்ந்து நின்னா உலகம் கீழ கண்ணா…

BGM

ஆண் : அப்பன் சொத்த பாட்டன் சொத்த தூக்கி போடுடா…
சொந்த காலில் நீயும் கொஞ்சம் வாழ்ந்து பாரடா…

குழு : சிவ சிவ சிவகாசி…
சிவ சிவ சிவகாசி…

ஆண் : உன்ன பத்தி என்ன பத்தி என்ன பேச்சுடா…
உந்தன் மூச்சி நின்னுபுட்டா எல்லாம் போச்சிடா…

குழு : சிவ சிவ சிவகாசி…
சிவ சிவ சிவகாசி…

ஆண் : ஆயுள் ரேக தேயும் வரை உழைப்போமடா…
உழைப்போமடா…
உழைச்சு நாம ஆயுளதான் வளா்ப்போமடா…
வளா்ப்போமடா…

ஆண் : வாழும் வரை மத்தவன…
நீ மதிச்சுபுட்டா வாழ்ந்த பின்னும்…
வாழும் வரை மத்தவன மதிப்போமடா…
மதிச்சுபுட்டா வாழ்ந்த பின்னும் இருப்போமடா…

ஆண் : இன்னைக்கென்ன கெழம…
நாளைக்கென்ன கெழம…
அட நாள் பாா்த்து நாள் பாா்த்து தூங்காதடா…
போனா திரும்பாதுடா…
வாழ்க்கை பெரும்பாடுடா…

குழு : போனா திரும்பாதுடா…
வாழ்க்கை பெரும்பாடுடா…

BGM

ஆண் : வந்தவனும் போனவனும் கோடி பேருடா…
செத்த பின்னும் வாழ்ந்தவா் யார் தேடி பாருடா…

குழு : சிவ சிவ சிவகாசி…
சிவ சிவ சிவகாசி…

ஆண் : ஹேய்… வானம் மேலே பூமி கீழே இடையில் நாமடா…
இதில் யாரு மேலே யாரு கீழே என்ன கேள்விடா…

குழு : சிவ சிவ சிவகாசி…
சிவ சிவ சிவகாசி…

ஆண் : கனவில் வாழ்க்கை வாழாதடா…
வாழாதடா…
குழு : வாழாதடா…

ஆண் : ஏய் வாழ்க்கை கனவா போகுமடா…
போகுமடா…
குழு : போகுமடா…

ஆண் : வேதாந்தம் சித்தாந்தம்…
ஹேய்… பேசிப்புட்டா வாழும் காலம்…
வேதாந்தம் சித்தாந்தம் பேசாதடா…
பேசிப்புட்டா வாழும் காலம் பத்தாதடா…

ஆண் : சாமி போட்ட கணக்கு நெத்தி மேல இருக்கு…
அட நீயா என் கணக்கத்தான் போடாதடா…
போனா திரும்பாதுடா…
வாழ்க்கை பெரும்பாடுடா…

குழு : போனா திரும்பாதுடா…
வாழ்க்கை பெரும்பாடுடா…

ஆண் : ஹேய்… வாடா வாடா வாடா வாடா தோழா…
நாம வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாடா…
ஹேய்… நீயும் நானும் நீயும் நானும் ஒன்னா…
சேர்ந்து நின்னா உலகம் கீழ கண்ணா…

ஆண் : அட உன்னோட உயர்வுக்கு உன்னோட வேர்வை…
என்னோட உயர்வுக்கு என்னோட வேர்வை…
யாரோட உயர்வையும் யாராலையும்…
தடுக்க முடியாதுடா கெடுக்க முடியாதுடா…

ஆண் : தடுக்க முடியாதுடா…
கெடுக்க முடியாதுடா… தோழா…


Notes : Vaada Vaada Song Lyrics in Tamil. This Song from Sivakasi (2005). Song Lyrics penned by Perarasu. வாடா வாடா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top