அட என்னாத்த சொல்வேணுங்கோ

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பேரரசுஅனுராதா ஸ்ரீராம் & உதித் நாராயண்ஸ்ரீகாந்த் தேவாசிவகாசி

Ada Ennatha Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஓ மாமி ஈமெய்லா…
பெண் : ஹே மை மாம்ஸ் டேக் இட் நவ்…

BGM

பெண் : அட என்னாத்த சொல்வேணுங்கோ…
வடு மாங்கா ஊறுதுங்கோ…

ஆண் : வடுமாங்கா ஊறட்டுங்கோ…
தயிர்சாதம் ரெடி பண்ணுங்கோ…

பெண் : அட என்னாத்த சொல்வேணுங்கோ…
வடு மாங்கா ஊறுதுங்கோ…

ஆண் : வடுமாங்கா ஊறட்டுங்கோ…
தயிர்சாதம் ரெடி பண்ணுங்கோ…

பெண் : கெட்ட பயலே கிட்டு மாமா…
எட்டி எட்டி நோக்கலாமா…

ஆண் : பட்டு மாமி கிட்ட வாடி…
மொட்ட மாடி வத்தல் நான்டி…

பெண் : எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம சோ்த்து வைப்பாளா…
ஆண் : அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா…

பெண் : எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம சோ்த்து வைப்பாளா…
ஆண் : அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா…

பெண் : அட என்னாத்த சொல்வேணுங்கோ…
வடு மாங்கா ஊறுதுங்கோ…

ஆண் : வடுமாங்கா ஊறட்டுங்கோ…
தயிர்சாதம் ரெடி பண்ணுங்கோ…

BGM

ஆண் : கும்மாங்குத்து லேடி…
கம்மாக்கரை வாடி…
தம்மாத்துண்டு தாடி…
நீ குமுரிப்புட்டு போடி…

BGM

ஆண் : ஹேய்… கும்மாங்குத்து லேடி…
கம்மாக்கரை வாடி…
தம்மாத்துண்டு தாடி…
நீ குமுரிப்புட்டு போடி…

பெண் : நீ பார்த்து கோளாருடா…
நாள் பார்த்து பால்வாருடா…

ஆண் : ஓ இது என்ன சுமைதாங்கியா…
அந்த சுமையதான் நான் தாங்கவா…

பெண் : அட போராட நீராட…
நிலவுக்குள் தேரோட…

ஆண் : எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம சோ்த்து வைப்பாளா…
பெண் : ஏய் சும்மா ஏய் சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா…

ஆண் : எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம சோ்த்து வைப்பாளா…
பெண் : ஏய் சும்மா ஏய் சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா…

பெண் : என்னாத்த சொல்வேணுங்கோ…
வடு மாங்கா… ஹ்ம்ம் ம்ம் ம்ம் ஹ்ம்ம்…

ஆண் : வடுமாங்கா ஊறட்டுங்கோ…
தயிர்சாதம்… ஹ்ம்ம் ம்ம் ம்ம் ஹ்ம்ம்…

BGM

பெண் : ஒடச்சு வச்ச சோடா…
குடிச்சுபுட்டு போடா…
மடிச்சு வச்ச பீடா…
செவக்க வச்சு தாடா…

BGM

பெண் : போடு ஒடச்சு வச்ச சோடா…
குடிச்சுபுட்டு போடா…
மடிச்சு வச்ச பீடா…
செவக்க வச்சு தாடா…

ஆண் : பொழுதான பூவாசங்கோ…
விடிஞ்சா தான் உன் வாசம்தான்… ஹோ…

பெண் : உன்னாலே உள்காயம்தான்…
உண்டாச்சு பல மாயம்தான்…

ஆண் : அட பாவாட பூவாட…
பூவுக்குள் தேனோட…

பெண் : எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம சோ்த்து வைப்பாளா…
ஆண் : அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா…

பெண் : எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம சோ்த்து வைப்பாளா…
ஆண் : அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா…

பெண் : அட என்னாத்த சொல்வேணுங்கோ…
ஆண் : ஓ ஹோ…
பெண் : வடு மாங்கா ஊறுதுங்கோ…

ஆண் : வடுமாங்கா ஊறட்டுங்கோ…
தயிர்சாதம் ரெடி பண்ணுங்கோ…

பெண் : கெட்ட பயலே கிட்டு மாமா…
எட்டி எட்டி நோக்கலாமா…

ஆண் : பட்டு மாமி கிட்ட வாடி…
மொட்ட மாடி வத்தல் நான்டி…

பெண் : எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம சோ்த்து வைப்பாளா…
ஆண் : அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா…

பெண் : எங்கம்மா உங்கம்மா நம்ம சோ்த்து வைப்பாளா…
ஆண் : அடி சும்மா அடி சும்மா நம்ம பெத்துவிட்டாளா…

ஆண் : ஓ மாமி ஈமெய்லா…
பெண் : ஹே மை மாம்ஸ் டேக் இட் நவ் ஹான்…


Notes : Ada Ennatha Song Lyrics in Tamil. This Song from Sivakasi (2005). Song Lyrics penned by Perarasu. அட என்னாத்த சொல்வேணுங்கோ பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top