பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
கபிலன்சித் ஶ்ரீராம்இளையராஜாசைக்கோ

Unna Nenachu Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : உன்ன…
நெனச்சு நெனச்சு…
உருகிப் போனேன்…
மெழுகா…
நெஞ்ச ஒதச்சு ஒதச்சு…
பறந்து போனா…
அழகா…

ஆண் : உன்ன…
நெனச்சு நெனச்சு…
உருகிப் போனேன்…
மெழுகா…
நெஞ்ச ஒதச்சு ஒதச்சு…
பறந்து போனா…
அழகா…

ஆண் : உன்ன…
நெனச்சு நெனச்சு…
உருகிப் போனேன்…
மெழுகா…
நெஞ்ச ஒதச்சு ஒதச்சு…
பறந்து போனா…
அழகா…

ஆண் : யாரோ அவளோ…
எனைத் தீண்டும்…
காற்றின் விரலோ…
யாரோ அவளோ…
தாலாட்டும் தாயின்…
குரலோ…

ஆண் : உன்ன…
நெனச்சு நெனச்சு…
உருகிப் போனேன்…
மெழுகா…
நெஞ்ச ஒதச்சு ஒதச்சு…
பறந்து போனா…
அழகா…

BGM

ஆண் : வாசம் ஓசை…
இவைதானே…
எந்தன் உறவே… ஓ…
உலகில் நீண்ட…
இரவென்றால்…
எந்தன் இரவே…

ஆண் : கண்ணே உன்னால்…
என்னைக் கண்டேன்…
கண்ணை மூடி…
காதல் கொண்டேன்…

ஆண் : பார்வை போனாலும்…
பாதை நீதானே…
காதல் தவிர…
உன்னிடம் சொல்ல…
எதுவும் இல்லை…

ஆண் : உன்ன…
நெனச்சு நெனச்சு…
உருகிப் போனேன்…
மெழுகா…
நெஞ்ச ஒதச்சு ஒதச்சு…
பறந்து போனா…
அழகா…

BGM

ஆண் : ஏழு வண்ணம்…
அறியாத…
ஏழை இவனோ… ஓ… ஓ…
உள்ளம் திறந்து பேசாத…
ஊமை இவனோ…

ஆண் : காதில் கேட்ட… அ…
வேதம் நீயே… ஏ…
தெய்வம் தந்த… அ…
தீபம் நீயே… ஏ…

ஆண் : கையில்…
நான் ஏந்தும்…
காதல் நீதானே…
நீயில்லாமல் கண்ணீருக்குள்…
மூழ்கிப்போவேன்…

ஆண் : உன்ன…
நெனச்சு நெனச்சு…
உருகிப் போனேன்…
மெழுகா…
நெஞ்ச ஒதச்சு ஒதச்சு…
பறந்து போனா…
அழகா…

ஆண் : யாரோ அவளோ…
எனைத் தீண்டும்…
காற்றின் விரலோ…
யாரோ அவளோ…
தாலாட்டும் தாயின்…
குரலோ…

ஆண் : உன்ன…
நெனச்சு நெனச்சு…
உருகிப் போனேன்…
மெழுகா…
நெஞ்ச ஒதச்சு ஒதச்சு…
பறந்து போனா…
அழகா…


Notes :  Unna Nenachu Song Lyrics in Tamil. This Song from Psycho (2020). Song Lyrics penned by Kabilan. உன்ன நெனச்சு பாடல் வரிகள்.