பாடலாசிரியர்பாடகர்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
ஜி கே பிசித் ஸ்ரீராம்டி. இமான்நம்ம வீட்டு பிள்ளை

Unkoodave Porakkanum Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உனக்காக நான் இருக்கனும்…
எப்போதுமே…

ஆண் : உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உன் கூடவே பொறக்கணும்…
தாய் போல நான் காக்கணும்…
எப்போதுமே…

BGM

ஆண் : என் வாழ்க்க…
வரமாக…
அட நீயும் பொறந்தாயே…

ஆண் : என் உயிரே…
உறவாக…
என் நெஞ்சில் கரைஞ்சாயே…

ஆண் : பசி தூக்கத்த மறந்து நீயும்…
அடி பாசத்த பொழிஞ்சாயே…
தெனம் உன் முகம் பார்த்து பூக்கும்…
புது விடியலும் தந்தாயே…

ஆண் : நீ எனக்கு சாமி…
இந்த பூமி…
அட எல்லாம் நீ தானே…
உன் சிரிப்பு போதும்…
நீ கேட்டா…
என் உசுர தாரேனே…

ஆண் : உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உனக்காக நான் இருக்கனும்…
எப்போதுமே…

ஆண் : உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உன் கூடவே பொறக்கணும்…
தாய் போல நான் காக்கணும்…
எப்போதுமே…

குழு (பெண்கள்) : உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உனக்காக நான் இருக்கனும்…
எப்போதுமே…

குழு (பெண்கள்) : உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உன் கூடவே பொறக்கணும்…
தாய் போல நான் காக்கணும்…
எப்போதுமே…

BGM

ஆண் : அஞ்சு விரல்கள கோர்த்து…
நாம பத்து விரலா ஆனோம்…
மணகோலத்தில் பார்த்தா…
அந்த சின்ன பொண்ண காணோம்…

ஆண் : சில நாளில் நீ என் தாயே…
சில நாளில் நீ என் சேயே…
நீ மடிமேல் சாயும்போது…
அந்த வானம் விரிக்கும் பாயே…

ஆண் : எப்போதுமே… என் கூடத்தான்…
நேற்று நினைச்சேன்…
இப்ப நீயோ போகும் போது…
செத்து பொழச்சேன்…

ஆண் : நீதானே கொலசாமி…
ஒரு வரமும் தாயேன்…
மகளாக பொறப்பேன்னு…
நீ சொல்லிப் போயேன்…

ஆண் : உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உனக்காக நான் இருக்கனும்…
எப்போதுமே…

ஆண் : உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உன் கூடவே பொறக்கணும்…
தாய் போல நான் காக்கணும்…
எப்போதுமே… ஏ…

குழு (பெண்கள்) : உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உன் கூடவே பொறக்கணும்…
உனக்காக நான் இருக்கனும்…
எப்போதுமே…

குழு (பெண்கள்) : உன் கூடவே பொறக்கணும்…

ஆண் : உன் கூடவே பொறக்கணும்…. ஆ…ஆ…
உன் கூடவே பொறக்கணும்…

BGM

ஆண் : ஓ… ஓ… ஓஹோ…
ஓ…ஓ… ஓஹோ…
ஓ… ஓ…ஓ… ஓஹோ… ஓஹஹோ…

BGM


Notes : Unkoodave Porakkanum Song Lyrics in Tamil. This Song from Namma Veettu Pillai (2019). Song Lyrics penned by GKB. உன் கூடவே பொறக்கணும் பாடல் வரிகள்