உன் பேரை சொன்னாலே

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
நா. முத்துக்குமார்பி . உன்னிகிருஷ்ணன் & சாதனா சர்கம்கார்த்திக் ராஜாடும் டும் டும்

Un Perai Sonnale Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : உன் பேரை சொன்னாலே…
உள் நாக்கில் தித்திக்குமே…
போகாதே போகாதே…

ஆண் : உன்னோடு சென்றாலே…
வழியெல்லாம் பூப்பூக்குமே…
வாராயோ வாராயோ…

BGM

ஆண் : உன் பேரை சொன்னாலே…
உள் நாக்கில் தித்திக்குமே…
போகாதே போகாதே…

ஆண் : உன்னோடு சென்றாலே…
வழியெல்லாம் பூப்பூக்குமே…
வாராயோ வாராயோ…

ஆண் : ஒன்றா இரண்டா ஒரு கோடி ஞாபகம்…
உயிர் தின்ன பார்க்குதே கண்ணே…
துண்டாய் துண்டாய் பூமியில் விழுந்தேன்…
எங்கே நீ என் கண்ணே…

BGM

குழு : ஜிம்தார ஜிம்தார ஜிம்தா ஜிம்தார…
ஜிம்தார ஜிம்தா ஜிம்தார ஜிம்தார…
ஜிம்தா ஜிம்தார ஜிம்தார ஜிம்தா…

ஆண் : மெய் எழுத்தும் மறந்தேன்…
உயிர் எழுத்தும் மறந்தேன்…
ஊமையாய் நானும் ஆகினேன்…

ஆண் : கையை சுடும் என்றாலும்…
தீயை தொடும் பிள்ளை போல்…
உன்னையே மீண்டும் நினைக்கிறேன்…

BGM

ஆண் : கையை சுடும் என்றாலும்…
தீயை தொடும் பிள்ளை போல்…
உன்னையே மீண்டும் நினைக்கிறேன்…

ஆண் : அடிமேல் அடியாய்…
மேளம் போல் மனதால்…
உயிர் வேறோ உடல் வேறோ…

ஆண் : விதியா விதியா…
செடி மேல் இடியா…
செல்லாதே செல்லாதே…

BGM

பெண் : உன் பேரை சொன்னாலே…
உள் நாக்கில் தித்திக்குமே…
நீ எங்கே நீ எங்கே…

பெண் : உன்னோடு சென்றாலே…
வழியெல்லாம் பூப்பூக்குமே…
நீ எங்கே நீ எங்கே…

பெண் : ஒன்றா இரண்டா ஒரு கோடி ஞாபகம்…
உயிர் தின்ன பார்க்குதே நண்பா…
துண்டாய் துண்டாய் பூமியில் விழுந்தேன்…
எங்கே நீ என் நண்பா…

BGM

பெண் : நினைவில்லை என்பாயா…
நிஜமில்லை என்பாயா…
நீ என்ன சொல்வாய் அன்பே…

பெண் : உயிர் தோழன் என்பாயா…
வழிபோக்கன் என்பாயா…
விடை என்ன சொல்வாய் அன்பே…

BGM

பெண் : உயிர் தோழன் என்பாயா…
வழிப்போக்கன் என்பாயா…
விடை என்ன சொல்வாய் அன்பே…

பெண் : சாஞ்சாடும் சூரியனே சந்திரனை அழவைத்தாய்…
சோகம் ஏன் சொல்வாயா…
செந்தாழம் பூவுக்குள் புயல் ஒன்று வர வைத்தால்…
என்னாகும் சொல்வாயா…

BGM

பெண் : உன் பேரை சொன்னாலே…
உள் நாக்கில் தித்திக்குமே…
நீ எங்கே நீ எங்கே…

பெண் : உன்னோடு சென்றாலே…
வழியெல்லாம் பூப்பூக்குமே…
நீ எங்கே நீ எங்கே…

பெண் : ஒன்றா இரண்டா ஒரு கோடி ஞாபகம்…
உயிர் தின்ன பார்க்குதே நண்பா…
துண்டாய் துண்டாய் பூமியில் விழுந்தேன்…
எங்கே நீ என் நண்பா…

BGM


Notes : Un Perai Sonnale Song Lyrics in Tamil. This Song from Dum Dum Dum (2001). Song Lyrics penned by Na. Muthukumar. உன் பேரை சொன்னாலே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top