தஞ்சாவூர் ஜில்லாகாரி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
நா. முத்துக்குமார்ஹேமச்சந்திரா & சைந்தவிமணி சர்மாசுறா

Thanjavoor Jilla Kaari Song Lyrics in Tamil


{ஆண் : டங்கு டங்கு டான்…
டாங்கு டாங்கு டங்கு டான்…
டங்கு டங்கு டான்…
டாங்கு டாங்கு டங்கு டான்…} *(3)

BGM

ஆண் : டங்கு டங்கு டான்…
டாங்கு டாங்கு டங்கு டான்…

BGM

ஆண் : டங்கு டங்கு டான்…
டாங்கு டாங்கு டங்கு டான்…

ஆண் : தஞ்சாவூர் ஜில்லாகாரி கச்சேரிக்கு வாயேன்டி…
முந்தானை தோட் டக்காரி மொத்தமாக தாயேன்டி…

பெண் : போக்கிரி மச்சான் என்ன…
புல்லரிக்க வைக்காதே…
அங்கங்கே தொட்டு தொட்டு…
மின்சாரத்த பாய்ச்சாதே…

ஆண் : பொம்மாயி பொம்மாயி…
ஒரு உம்மா உம்மா தாயேன் பொம்மாயி…

பெண் : பொம்மாயி பொம்மாயி…
நீ சாவி போட்டா ஆடும் பொம்மாயி…

ஆண் : சூ மந்தர காளி…
ஐ வான்னா மேக் யூ காலி…

பெண் : கிவ் மீ மை தாலி…
மை லைப்பே ஜாலி ஜாலி…

ஆண் : சூ மந்தர காளி…
ஐ வான்னா வான்னா மேக் யூ காலி…

பெண் : கிவ் மீ மை தாலி…
மை லைப்பே ஜாலி ஜாலி…

BGM

ஆண் : டங்கு டங்கு டான்…
டாங்கு டாங்கு டங்கு டான்…

BGM

பெண் : பாலை தேடியே…
பொல்லாத பூனை சுத்துதே…

ஆண் : என் மீசை குத்தாதே…
உன் மேனி திட்டாதே…

பெண் : போதும் போதுமே…
கண்ணாடி வளையல் கத்துதே…

ஆண் : என் ஆசை சொன்னாலே…
உன் ஆயுள் பத்தாதே…

பெண் : புயலாக வந்தாயே…
வேகம் கொண்டு…
பூச்செண்டு தந்தேனே…
நானும் இன்று காதல் கொண்டு…

ஆண் : பொம்மாயி பொம்மாயி…
ஒரு உம்மா உம்மா தாயேன் பொம்மாயி…

பெண் : பொம்மாயி பொம்மாயி…
நீ சாவி போட்டா ஆடும் பொம்மாயி…

ஆண் : சூ மந்தர காளி…
வான்னா வான்னா மேக் யூ காலி…

பெண் : கிவ் மீ மை தாலி…
மை லைப்பே ஜாலி ஜாலி…

ஆண் : சூ மந்தர காளி…
ஐ வான்னா வான்னா மேக் யூ காலி…

பெண் : கிவ் மீ மை தாலி…
மை லைப்பே ஜாலி ஜாலி…

BGM

பெண் : இன்ப போரிலே…
நீ எந்தன் இளையதளபதி…

ஆண் : உன்னை ஆள வந்தேனே…
என்னை நானும் தந்தேனே…

பெண் : இதய ஊரிலே…
நீதானே என்றும் அதிபதி…

ஆண் : என் பாதை சொல்வேனே…
அன்பாலே வெல்வேனே…

பெண் : நீ தந்த வெப்பத்தில் தூங்கவில்லை…
உன்னை யாரும் வெல்லத்தான்…
ஊரில் இல்லை இல்லை இல்லை…

ஆண் : பொம்மாயி பொம்மாயி…
ஒரு உம்மா உம்மா தாயேன் பொம்மாயி…

பெண் : பொம்மாயி பொம்மாயி…
நீ சாவி போட்டா ஆடும் பொம்மாயி…

ஆண் : சூ மந்தர காளி…
ஐ வான்னா மேக் யூ காலி…

பெண் : கிவ் மீ மை தாலி…
மை லைப்பே ஜாலி ஜாலி…

ஆண் : சூ மந்தர காளி…
ஐ வான்னா வான்னா மேக் யூ காலி…

பெண் : கிவ் மீ மை தாலி…
மை லைப்பே ஜாலி ஜாலி…

ஆண் : டங்கு டங்கு டான்…
டாங்கு டாங்கு டங்கு டான்…


Notes : Thanjavoor Jilla Kaari Song Lyrics in Tamil. This Song from Suraa (2010). Song Lyrics penned by Na. Muthukumar. தஞ்சாவூர் ஜில்லாகாரி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top