தமிழா தமிழா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஹரிஹரன்ஏ.ஆர்.ரகுமான்ரோஜா

Thamizha Thamizha Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே…
தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே…
தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே…
தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே…

ஆண் : என் வீடு தாய் தமிழ் நாடு என்றே சொல்லடா…
என் நாமம் இந்தியன் என்றே என்றும் நில்லடா…

ஆண் : தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே…
தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே…

BGM

குழு : நிறம் மாறலாம் குணம் ஒன்றுதான்…
இடம் மாறலாம் நிலம் ஒன்றுதான்…
மொழி மாறலாம் பொருள் ஒன்றுதான்…
கலி மாறலாம் கொடி ஒன்றுதான்…

குழு : திசை மாறலாம் நிலம் ஒன்றுதான்…
இசை மாறலாம் மொழி ஒன்றுதான்…
நம் இந்தியா அது ஒன்றுதான் வா…

ஆண் : தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே…
விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே…
தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே…
விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே…

ஆண் : உனக்குள்ளே இந்திய ரத்தம் உண்டா இல்லையா…
ஒன்றான பாரதம் உன்னை காக்கும் இல்லையா…

ஆண் : தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே…
தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே…

BGM

குழு : நவபாரதம் பொதுவானது…
இது வேர்வையால் உருவானது…
பல தேகமோ எருவானது…
அதனால் இது உருவானது…

குழு : சுப தண்டமாய் வலுவானது…
அட வானிலா விழாவென்பது…
இம் மண்ணிலா பிரிவென்பது எழு வா…

BGM


Notes : Thamizha Thamizha Song Lyrics in Tamil. This Song from Roja (1992). Song Lyrics penned by Vairamuthu. தமிழா தமிழா பாடல் வரிகள்.


Discover more from Tamil Padal Varigal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Scroll to Top