ஸ்வாகதாஞ்சலி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
சைதன்ய பிரசாத்ஸ்ரீநிதி திருமலைஎம். எம். கீரவாணிசந்திரமுகி 2

Swagathaanjali Song Lyrics in Tamil


பெண் : லாஸ்ய விலாசிதா…
நவ நாட்டிய தேவதா…
நடனாங்கித அபிநயரத்த சாருகீதசரிதா…

BGM

பெண் : ஸ்வாகதாஞ்சலி ஸ்வாகதாஞ்சலி…
ஜநந ஜநநநூபுராரீ ஸ்வாகதாஞ்சலி…
ஓ சந்த்ரமுகி நீகிதே ஸ்வாகதாஞ்சலி…

BGM

பெண் : பதமு பதமுகா…
ஹிருதய லயுகா…
ப்ரக்ருதி புருஷூலே…
பரவசிஞ்சகா…
பிரணவமும் வினுதிஞ்சின நாட்டியம்…

பெண் : நயன மதுரமை…
நடன சாதனமை…
நர நாராலலோ…
நாத பரித்தமை…
நவ ஜீவன ரசமய லாஷ்யம்…

பெண் : சகுடா… சகுடா…
நீபை தாசா நா ஏதா கோஷா…
தக்க தக தரிகிட தகிட தகிட…
தாலமு சாகின ஊசுலு குசா குசா…

பெண் : பதமு பதமுகா…
ஹிருதய லயுகா…
ப்ரக்ருதி புருஷூலே…
பரவசிஞ்சகா…
பிரணவமும் வினுதிஞ்சின நாட்டியம்…

BGM

பெண் : எண்ணி கலலு எண்ணி அழலு…
கண்ணே மனசு பொறலலோ…
வலபுலேகஸ வலபுலேகஸ நாலோ…

பெண் : சாந்த்ரா கலலு இந்திரதனுசு…
வெள்ளி விரியு வயசுலோ…
மருள விருளா சாருலு மெரிசே லோலோ…
சாம்பா சிவுனி திவ்ய சரண…
சரித லலித துலலோ…
பிரணாயினி பாத சலனமே நாட்டியம்…

BGM

பெண் : பதமு பதமுகா…
ஹிருதய லயுகா…
ப்ரக்ருதி புருஷூலே…
பரவசிஞ்சுகா…
நவஜீவன ரசம்மான்ய ராஸ்யம்…


Notes : Swagathaanjali Song Lyrics in Tamil. This Song from Chandramukhi 2 (2023). Song Lyrics penned by Chaitanya Prasad. ஸ்வாகதாஞ்சலி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top