சொப்பன சுந்தரி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
அருண்ராஜா காமராஜ்வைக்கம் விஜயலட்சுமிடி. இமான்வீர சிவாஜி

Soppanasundari Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : சொப்பன சுந்தரி நான்தானே…
நான் சொப்பன லோகத்தின் தேன்தானே…
சொப்பன சுந்தரி நான்தானே…
நான் சொப்பன லோகத்தின் தேன்தானே…

பெண் : இராந்தல் மின்னலிலே ஜொலிப்பேனே…
சோம்பல் இல்லாமலே கலிப்பேனே…
தீண்டும் இன்பம் மீண்டும் மீண்டும்…
தூண்டும் நெஞ்சில் தோன்றும் தோன்றும் தோன்றும்… ஆ…

பெண் : நான்தான் சொப்பன சொப்பன சுந்தரி…
உங்கள் சோகம் களைக்கும் களைக்கும் மந்திரி…
நான்தான் சொப்பன சொப்பன சுந்தரி…
உங்கள் சோகம் களைக்கும் களைக்கும் மந்திரி…

பெண் : சொப்பன சுந்தரி நான்தானே…
நான் சொப்பன லோகத்தின் தேன்தானே…
சொப்பன சுந்தரி நான்தானே…

BGM

பெண் : மார்கழியை சித்திரையாய் மாத்திடுமே…
முத்தம் ஒன்னு…
பூக்கடையே இங்க வந்து…
பூஜை பண்ணும் கிட்ட நின்னு…

பெண் : இராத்திரிக்கும் தூக்கத்துக்கும் எப்பவும் இராசி இல்லை…
ஏக்கத்துக்கும் கூட்டத்துக்கும் எப்பவும் பஞ்சம் இல்ல…
மூங்கிலுக்கும் தென்றலுக்கும் சொந்தமும் தேவையில்ல…
எங்களுக்கும் தேவதைக்கும் சம்பந்தம் மாறவில்ல…

பெண் : அத்தனை பேரையும் அத்தானா மாத்திடும்…
சங்கமும் இங்கதான்…
சங்கமம் ஆகத்தான்… ஆகத்தான்…

பெண் : நான் தான் சொப்பன சொப்பன சுந்தரி…
உங்கள் சோகம் களைக்கும் களைக்கும் மந்திரி…
நான் தான் சொப்பன சொப்பன சுந்தரி…
உங்கள் சோகம் களைக்கும் களைக்கும் மந்திரி…

பெண் : சொப்பன சுந்தரி நான்தானே…
நா சொப்பன லோகத்தின் தேன்தானே…
சொப்பன சுந்தரி நான்தானே…
நா சொப்பன லோகத்தின் தேன்தானே…

பெண் : இராந்தல் மின்னலிலே ஜொலிப்பேனே…
சோம்பல் இல்லாமலே கலிப்பேனே…
தீண்டும் இன்பம் மீண்டும் மீண்டும்…
தூண்டும் நெஞ்சில் தோன்றும் தோன்றும் தோன்றும்… ஆ…

பெண் : நான் தான் சொப்பன சொப்பன சுந்தரி…
உங்கள் சோகம் களைக்கும் களைக்கும் மந்திரி…
நான் தான் சொப்பன சொப்பன சுந்தரி…
உங்கள் சோகம் களைக்கும் களைக்கும் மந்திரி…

BGM


Notes : Soppanasundari Song Lyrics in Tamil. This Song from Veera Sivaji (2016). Song Lyrics penned by Arunraja Kamaraj. சொப்பன சுந்தரி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top