கோகுலத்து பசுக்கள்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்ஆல்பம்
கண்ணதாசன்எஸ். ஜானகிஎம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்கிருஷ்ணன் பாடல்கள்

Gokulathu Pasukkalellam Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : கோகுலத்து பசுக்கள் எல்லாம்…
கோபாலன் குழலைக் கேட்டு…
நாலு படி பால் கறக்குது இராமாரி…

BGM

பெண் : கோகுலத்து பசுக்கள் எல்லாம்…
கோபாலன் குழலைக் கேட்டு…
நாலு படி பால் கறக்குது இராமாரி…

பெண் : அந்த மோகனின் பேரைச் சொல்லி…
மூடி வைத்த பாத்திரத்தில்…
மூன்று படி நெய் இருக்குது கிருஷ்ணாரி…

பெண் : அந்த மோகனின் பேரைச் சொல்லி…
மூடி வைத்த பாத்திரத்தில்…
மூன்று படி நெய் இருக்குது கிருஷ்ணாரி…

பெண் : இராமாரி ஹரே கிருஷ்ணாரி…
ஹரி ஹரி இராமாரி ஹரே கிருஷ்ணாரி…

BGM

பெண் : கண்ணன் அவன் நடனமிட்டு…
காளிந்தியில் வென்ற பின்னால்…
தண்ணிப் பாம்பில் நஞ்சுமில்லை இராமாரி…

பெண் : கண்ணன் அவன் நடனமிட்டு…
காளிந்தியில் வென்ற பின்னால்…
தண்ணிப் பாம்பில் நஞ்சுமில்லை இராமாரி…

பெண் : அவன் கனிஇதழில் பால் குடித்து…
பூதகியைக் கொன்ற பின்தான்…

BGM

பெண் : அவன் கனிஇதழில் பால் குடித்து…
பூதகியைக் கொன்ற பின்தான்…
கன்னியர் பால் வஞ்சமில்லை கிருஷ்ணாரி…

பெண் : இராமாரி ஹரே கிருஷ்ணாரி…
ஹரி ஹரி இராமாரி ஹரே கிருஷ்ணாரி…

பெண் : கோகுலத்து பசுக்கள் எல்லாம்…
கோபாலன் குழலைக் கேட்டு…
நாலு படி பால் கறக்குது இராமாரி…

BGM

பெண் : குளத்தில் முங்கிக் குளிக்கையிலே…
கோவிந்தன் பெயரைச் சொன்னால்…
கழுத்திலுள்ள தாலி மின்னுது இராமாரி…

பெண் : குளத்தில் முங்கிக் குளிக்கையிலே…
கோவிந்தன் பெயரைச் சொன்னால்…
கழுத்திலுள்ள தாலி மின்னுது இராமாரி…

பெண் : சேலை திருத்தும் போது அவன் பெயரை…
ஸ்ரீரங்கா என்று சொன்னால்…

BGM

பெண் : சேலை திருத்தும் போது அவன் பெயரை…
ஸ்ரீரங்கா என்று சொன்னால்…
அழுத்தமான சுகம் இருக்குது கிருஷ்ணாரி…

பெண் : இராமாரி ஹரே கிருஷ்ணாரி…
இராமாரி ஹரே கிருஷ்ணாரி…

BGM

பெண் : படிப்படியாய் மலையில் ஏறி…
பக்தி செய்தால் துன்பம் எல்லாம்…
பொடிப் பொடியாய் நொறுங்குதடி இராமாரி…

பெண் : படிப்படியாய் மலையில் ஏறி…
பக்தி செய்தால் துன்பம் எல்லாம்…
பொடிப் பொடியாய் நொறுங்குதடி இராமாரி…

பெண் : அடி படிப்பில்லாத ஆட்கள் கூட…
பாதத்திலே போய் விழுந்தால்…

BGM

பெண் : அடி படிப்பில்லாத ஆட்கள் கூட…
பாதத்திலே போய் விழுந்தால்…
வேதத்திற்கே பொருள் விளங்குது கிருஷ்ணாரி…
வேதத்திற்கே பொருள் விளங்குது கிருஷ்ணாரி…

பெண் : கோகுலத்து பசுக்கள் எல்லாம்…
கோபாலன் குழலைக் கேட்டு…
நாலு படி பால் கறக்குது இராமாரி…

பெண் : அந்த மோகனின் பேரைச் சொல்லி…
மூடி வைத்த பாத்திரத்தில்…
மூன்று படி நெய் இருக்குது கிருஷ்ணாரி…

பெண் : இராமாரி ஹரே கிருஷ்ணாரி…
ஹரி ஹரி இராமாரி ஹரே கிருஷ்ணாரி…

BGM


Notes : Gokulathu Pasukkalellam Song Lyrics in Tamil. This Song from Devotional Songs. Song Lyrics penned by Kannadasan. கோகுலத்து பசுக்கள் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top