ராசிதான் கை ராசிதான்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிஎஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் & கே.எஸ். சித்ராதேவாஎன் ஆசை மச்சான்

Raasithan Kai Raasithan Song Lyrics in Tamil


பெண் : ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…

BGM

பெண் : ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…
ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…

பெண் : ஆத்தாடி உன் அருமையும் பெருமையும்…
அறிஞ்சவ இவதான் தெரியாதா…
பூச்சூடி உன் நெனப்புல மிதப்புல…
இருப்பவ இவதான் புரியாதா…

பெண் : எந்நாளுமே என் ஆசை மச்சானே…
உன் கூடதான் நான் இருப்பேன்…
உன் துணையாக நல்ல இணையாக…
என்றும் வாழப் பிறந்தேனே…

பெண் : ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…

ஆண் : ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…

BGM

பெண் : ஊர்சனம் வாழ்த்தும் ராசகுமரன்…
உனக்கு ஒரு குறையேது…
மாமன் இல்லாத பூமியின் மீது…
எனக்கு ஒரு துணை ஏது…

ஆண் : கண்டாங்கி புடவை கொண்டாடும் நிலாவ…
கையோடு அணைச்சேனே…
என் பேரை மறந்து உன் பேரைத்தானே…
எப்போதும் நினைச்சேனே…

பெண் : பனி பூப்போல் சிரிக்குது…
பால் போல் இருக்குது…
பாவை மனம்தானே…

ஆண் : ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…

பெண் : ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…

BGM

ஆண் : வீசுற காத்தும் வயல் வெளி நாத்தும்…
படிக்குது எசப் பாட்டு…
ஆண்கிளி மனசும் பூங்கிளி மனசும்…
துடிக்குது அதைக் கேட்டு…

பெண் : ஒன்னாக கலந்து சந்தோஷ உறவு…
எந்நாளும் விலகாது…
கண்ணாடி போலே கல்லால அடிச்சா…
தண்ணீரும் உடையாது…

ஆண் : பட்டு பாய போட்டது…
பன்னீர் தூவுது…
பூக்கள் நமக்காக…

பெண் : ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…

ஆண் : ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…

பெண் : ஆத்தாடி…
ஆண் : உன் அருமையும் பெருமையும் அறிஞ்சவன்…
இவன்தான் தெரியாதா…

பெண் : பூச்சூடி…
ஆண் : உன் நெனப்புல மிதப்புல இருப்பவன்…
இவன்தான் புரியாதா…

பெண் : எந்நாளுமே என் ஆசை மச்சானே…
ஆண் : ம்ம்ம்… ம்ம்ம்…
பெண் : உன் கூடத்தான் நான் இருப்பேன்…
உன் துணையாக நல்ல இணையாக…
என்றும் வாழப் பிறந்தேனே…

ஆண் & பெண் : ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…
ராசிதான் கை ராசிதான்…
உன் முகமே ராசிதான்…

BGM


Notes : Raasithan Kai Raasithan Song Lyrics in Tamil. This Song from En Aasai Machan (1994). Song Lyrics penned by Vaali. ராசிதான் கை ராசிதான் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top