இன்னும் என்ன தோழா

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பா. விஜய்பல்ராம், நரேஷ் ஐயர் & சுசித் சுரேசன்ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்ஏழாம் அறிவு

Innum Enna Thozha Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : இன்னும் என்ன தோழா எத்தனையோ நாளா…
நம்மை இங்கு நாமே தொலைத்தோமே…
நம்ப முடியாதா நம்மால் முடியாதா…
நாளை வெல்லும் நாளாய் செய்வோமே…

ஆண் : யாரும் இல்லை தடை போட…
உன்னை மெல்ல எடை போட…
நம்பிக்கையில் நடைபோட சம்மதமே…

ஆண் : என்ன இல்லை உன்னோடு…
ஏக்கம் என்ன கண்ணோடு…
வெற்றி என்றும் வலியோடு பிறந்திடுமே…

ஆண் : வந்தால் அலையாய் வருவோம்…
வீழ்ந்தால் விதையாய் விழுவோம்…
மீண்டும் மீண்டும் எழுவோம்… எழுவோம்…

ஆண் : இன்னும் இன்னும் இறுக…
உள்ளே உயிரும் உருக…
இளமை படையே வருக… எழுக…

ஆண் : இன்னும் என்ன தோழா எத்தனையோ நாளா…
நம்மை இங்கு நாமே தொலைத்தோமே…
நம்ப முடியாதா நம்மால் முடியாதா…
நாளை வெல்லும் நாளாய் செய்வோமே…

BGM

ஆண் : மனம் நினைத்தால் அதை தினம் நினைத்தால்…
நெஞ்சம் நினைத்ததை முடிக்கலாம்…
தொடு வானம் இனி தொடும் தூரம்…
பல கைகளை சேர்க்கலாம்…

ஆண் : விதை விதைத்தால் நெல்லை விதை விதைத்தால்…
அதில் கள்ளி பூ முளைக்குமா…
நம் தலைமுறைகள் நூறு கடந்தாலும்…
தந்த வீரங்கள் மறக்குமா…

ஆண் : ஒரே மனம் ஒரே குணம்…
ஒரே தடம் எதிர் காலத்தில்…
அதே பலம் அதே திடம்…
அகம் புறம் நம் தேகத்தில்…

BGM

ஆண் : கழுத்தோடும் ஒரு ஆயுதத்தை…
தினம் களங்களில் சுமக்கிறோம்…
எழுத்தோடும் ஒரு ஆயுதத்தை…
எங்கள் மொழியினில் சுவைக்கிறோம்…

ஆண் : பனி மூட்டம் வந்து படிந்தென்ன…
சுடும் பகலவன் மறையுமா…
அந்த பகை மூட்டம் வந்து பணியாமல்…
எங்கள் இரு விழி உறங்குமா…

ஆண் : இதோ இதோ இணைந்ததோ…
இனம் இனம் நம் கையோடு…
அதோ அதோ தெரிந்ததோ…
இடம் இடம் நம் கண்ணோடு…

BGM

ஆண் : யாரும் இல்லை தடை போட…
உன்னை மெல்ல எடை போட…
நம்பிக்கையில் நடைபோட சம்மதமே…

ஆண் : என்ன இல்லை உன்னோடு…
ஏக்கம் என்ன கண்ணோடு…
வெற்றி என்றும் வலியோடு பிறந்திடுமே…

ஆண் : வந்தால் அலையாய் வருவோம்…
வீழ்ந்தால் விதையாய் விழுவோம்…
மீண்டும் மீண்டும் எழுவோம் எழுவோம்…

ஆண் : இன்னும் இன்னும் இறுக…
உள்ளே உயிரும் உருக…
இளமை படையே வருக… எழுக…


Notes : Innum Enna Thozha Song Lyrics in Tamil. This Song from 7 Aum Arivu (2011). Song Lyrics penned by Pa. Vijay. இன்னும் என்ன தோழா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top