ராஜாளி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதன் கார்க்கிபிளேஸ், அர்ஜுன் சாண்டி & சித் ஸ்ரீராம்ஏ.ஆர்.ரகுமான்2.0

Raajali Song Lyrics in Tamil


ஆண் : ஐசாக் அசிமோ பேரன்டா…
சுண்டக்கா சைஸ் சூரண்டா…
ஐசாக் அசிமோ பேரன்டா…
சுண்டக்கா சைஸ் சூரண்டா…

BGM

ஆண் : ராஜாளி நீ காலி…
இன்னிக்கு எங்களுக்கு தீபாளி…
ஹே… ராஜாளி செம ஜாலி…
நரகத்துக்கு நீ விருந்தாளி…

ஆண் : மாசே ஹே நா பொடி மாசே…
வெடிச்சாக்கா பூம் பட்டாசே…
பாஸ்சே ஹே நான் குட்ட பாஸு…
மாட்டிக்கிட்டா மச்சான் நீ பூட்ட கேசு…

ஆண் : ஒஹோஓ… ஹே…
ஒஹோ… ஓ… ஓஓஓஒ…
ஒஹோஓ… ஒஹோஓ…

குழு : சச்ச சச்ச சச்ச சச்ச…
யயயய யயயய யா…
சச்ச சச்ச சச்ச சச்ச…
யயயய யயயய யா…
சச்ச சச்ச சச்ச சச்ச சச்ச சா சா…

குழு : ஓஹோ ஹோஹோ ஹோஹோ ஹோ…
ஓஹோ ஹோஹோ ஹோஹோ ஹோ…
ஓஹோ ஹோஹோ ஹோஹோ ஹோ…
ஓஹோ ஹோஹோ ஹோஹோ ஹோ…

குழு : யயயய யயயய யா… பூம்…
யயயய யயயய யா… பூம்…
யயயய யயயய யா… பூம்…
யயயய யயயய யா… பூம்…

ஆண் : நக நக நக நா ஆறேழு முழு பீரங்கி…
நீ முள்ளங்கி…
நக நக நக நா தானியங்கி…
உன் காதுல வச்சேன் சம்பங்கி…

BGM

ஆண் : நக நக நக நா ஆறேழு முழு பீரங்கி…
நீ முள்ளங்கி…
நக நக நக நா தானியங்கி…
உன் காதுல வச்சேன் சம்பங்கி…

ஆண் : நக நக நக நா ரங்கூஸ்கி…
உனக்கு ஊத மாட்டேன் சங்கு ஊதி…

ஆண் : பொடி பொடி பொடி நான் மூக்குப் பொடி…
உன் மூக்குல புகுந்தேன் தாக்குப் புடி…

BGM

ஆண் : ராஜாளி நீ காலி…
இன்னிக்கு எங்களுக்கு தீபாளி…
ஹே… ராஜாளி செம ஜாலி…
நரகத்துக்கு நீ விருந்தாளி…

ஆண் : மாசே ஹே நா பொடி மாசே…
வெடிச்சாக்கா பூம் பட்டாசே…
பாஸ்சே ஹே நான் குட்ட பாஸு…
மாட்டிக்கிட்டா மச்சான் நீ பூட்ட கேசு…

குழு : ஒஹோஓ…
ஆண் : பட்சி சிக்கி கிச்சோ…
குழு : ஒஹோஓ…
ஆண் : ரெக்க பிச்சிக் கிச்சோ…
குழு : ஒஹோஓ…
ஆண் : உன்ன மாட்டி கிச்சோ…
ஹா அச்சச்சோ…

குழு : சச்ச சச்ச சச்ச ச்சா…
யயயய யயயய யா…
சச்ச சச்ச சச்ச சச்ச ச்சா…

BGM


Notes : Raajali Song Lyrics in Tamil. This Song from 2.0 (2018). Song Lyrics penned by Madhan Karky. ராஜாளி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top