பிஸ்தா தி ரன் அன்தம்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
ஜெகதி ஸ்ரீகுமார்ஷபரீஷ் வர்மாராஜேஷ் முருகேசன்நேரம்

Pista The Run Anthem Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : ஹே சுரிக்க ரிகா முக்கா முழம் போட்டே…
மரி கொழுந்து கபத்திலு மாட்டி புடிச்சு…
பிஸ்தா சும்மா கிரா சோ மாரி ஜமா கிராயா…
பிஸ்தா சும்மா கிரா சோ மாரி ஜமா கிராயா…

ஆண் : ஹே சுரிக்க ரிகா முக்கா முழம் போட்டே…
மரி கொழுந்து கபத்திலு மாட்டி புடிச்சு…
பிஸ்தா சும்மா கிரா சோ மாரி ஜமா கிராயா…
பிஸ்தா சும்மா கிரா சோ மாரி ஜமா கிராயா…

ஆண் : டமாலே ஹே ஹே…
டமா டம்மா டம்மா டமாலே…
ஹே டம்மா டனக்கு நக்கனே டே டே…
டஸ்கி நக்கனே டே டே…
டண்ட நக்கா டனக்கு நக்கா டே டே டே டே…

BGM

ஆண் : ஹே அர கிறுக்கிற முக்கா முழம் லோட்டே…
லாட்டி மாருன்னு கணக்கின்னு வாட்டி எடுத்து…
பிஸ்தா சும்மா கிரா சோ மாரி ஜமா கிராயா…
பிஸ்தா சும்மா கிரா சோ மாரி ஜமா கிராயா…

ஆண் : ஹே சுரிக்க ரிகா முக்கா முழம் போட்டே…
மரி கொழுந்து கபத்திலு மாட்டி புடிச்சு…
பிஸ்தா சும்மா கிரா சோ மாரி ஜமா கிராயா…
பிஸ்தா சும்மா கிரா சோ மாரி ஜமா கிராயா…

ஆண் : டமாலே ஹே ஹே…
டமா டம்மா டம்மா டமாலே…
ஹே டம்மா டனக்கு நக்கனே டே டே…
டஸ்கி நக்கனே டே டே…
டண்ட நக்கா டனக்கு நக்கா டே டே டே டே…

பெண் : பிஸ்தா… பிஸ்தா… பிஸ்தா… பிஸ்தா…


Notes : Pista The Run Anthem Song Lyrics in Tamil. This Song from Neram (2013). Song Lyrics penned by Jagathy Sreekumar. பிஸ்தா தி ரன் அன்தம் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top