காதல் என்னுள்ளே

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வேல் முருகன்ரஞ்சித் கோவிந்த்ராஜேஷ் முருகேசன்நேரம்

Kaadhal Ennulle Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : காதல் என்னுள்ளே வந்த நேரம் அறியாமல்…
நாட்கள் இப்படி ஓடுதே வாழ்வில்…
நானும் உன்னுடன் நடக்கிற நேரம் இந்நாளில்…
சாலை அத்தனை அழகாய் மாறும்…

ஆண் : என் வீட்டை திடல் ஆக்கி விளையாடும் பறவைப் போல்…
மனதினுள்ளே வந்தாடுவது யாரோ…
என் சுவாச அறையாகி என்னை தாங்கும் உடலாகி…
உயிர் வாழ கூட்டிச்செல்வது யாரோ…

ஆண் : காதல் என்னுள்ளே வந்த நேரம் அறியாமல்…
நாட்கள் இப்படி ஓடுதே வாழ்வில்…
நானும் உன்னுடன் நடக்கிற நேரம் இந்நாளில்…
சாலை அத்தனை அழகாய் மாறும்…

BGM

ஆண் : அர்த்தமில்லா வீணான வார்த்தைகளை…
நான் பேசும் வேளையிலும் ரசிப்பாய்…
அளவில்லா காதலையும் எந்த சூழலிலும்…
நான் கேட்கும் முன்னே தருவாய்…

ஆண் : உன் முக தசைகளில்…
எங்கே வெட்கம் உள்ளதென்று…
நீ பேசும் நேரம் எல்லாம்…
நானும் தேடி பார்ப்பேன்…

ஆண் : குளிர் காய்ச்சல் ஏதும் வந்தால்…
உன்னுள்ளே நானும் வந்தால்…
மெதுவாய் சரியாய் அது போகாதா…

ஆண் : காதல் என்னுள்ளே வந்த நேரம் அறியாமல்…
நாட்கள் இப்படி ஓடுதே வாழ்வில்…
நானும் உன்னுடன் நடக்கிற நேரம் இந்நாளில்…
சாலை அத்தனை அழகாய் மாறும்…

BGM

ஆண் : வாழ்வினிலே உன் மூச்சு தூரத்திலே…
உன்னோடு இல்லை என்றால் தவிப்பேன்…
வாழும் நாட்களிலும் ஆயுள் முழுதிலும்…
உன் வாசத்திலே பிழைப்பேன்…

ஆண் : என் பலம் பலவீனம் எல்லாம் தெரிஞ்சாலும்…
உன் அன்பு வந்த பின்பு என் நாணம் மாறிப்போகும்…
என் குணம் குணவீனம் உன்னோடு சேர்ந்துவிட்டால்…
நலமாய் நலமாய் அது மாறாதா…

ஆண் : காதல் என்னுள்ளே வந்த நேரம் அறியாமல்…
நாட்கள் இப்படி ஓடுதே வாழ்வில்…
நானும் உன்னுடன் நடக்கிற நேரம் இந்நாளில்…
சாலை அத்தனை அழகாய் மாறும்…

ஆண் : என் வீட்டை திடல் ஆக்கி விளையாடும் பறவைப் போல்…
மனதினுள்ளே வந்தாடுவது யாரோ…
என் சுவாச அறையாகி என்னை தாங்கும் உடலாகி…
உயிர் வாழ கூட்டிச்செல்வது யாரோ…

BGM


Notes : Kaadhal Ennulle Song Lyrics in Tamil. This Song from Neram (2013). Song Lyrics penned by Vel Murugan. காதல் என்னுள்ளே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top