பிறவி என்ற தூண்டில்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதன் கார்க்கிவைக்கம் விஜயலட்சுமியுவன் சங்கர் ராஜாமாஸ் (மாசு என்கிற மாசிலாமணி)

Piravi Song Lyrics in Tamil


குழு : பிறவி என்ற தூண்டில் முள்ளில்…
வாழ்க்கை என்ற புழுவைக் கண்டு…
தானே வந்து சிக்கி கொண்டு…
சில ஆசைகள் சேகரித்தோம்…

குழு : மரணம் என்ற வானம் ஒன்றில்…
சிறகை சூடி ஏறும் முன்னே…
கடைசி ஆசை ஒன்றை மட்டும்…
நிறைவேற்றிட ஏங்குகிறோம்…

BGM

பெண் : யார் விழியில் யார் வரைந்த கனவோ…
பாதியிலே கலைந்தால் தொடராதோ…
ஆள் மனதில் யார் விதைத்த நினைவோ…
காலமதை சிதைத்தும் மறக்காதோ…

குழு : பிறவி என்ற தூண்டில் முள்ளில்…
வாழ்க்கை என்ற புழுவைக் கண்டு…
தானே வந்து சிக்கி கொண்டு…
சில ஆசைகள் சேகரித்தோம்…

குழு : மரணம் என்ற வானம் ஒன்றில்…
சிறகை சூடி ஏறும் முன்னே…
கடைசி ஆசை ஒன்றை மட்டும்…
நிறைவேற்றிட ஏங்குகிறோம்…

BGM

பெண் : ஆஹான்… வீழும் முன் அந்த கண்ணீர் துளி…
கரையும் அந்த மாயம் என்ன…
இதழைச் சேரும் முன்னே…
காயம் ஆறும் இந்த புன்னகைகள்…

பெண் : உரைக்கும் முன்னே காதல் ஒன்று…
மரித்துப் போன சோகம் என்ன…
பதிக்கும் முன்னே உதிர்ந்து போன முத்தம் ஏராளம்…

BGM

குழு : பிறவி என்ற தூண்டில் முள்ளில்…
வாழ்க்கை என்ற புழுவைக் கண்டு…
தானே வந்து சிக்கி கொண்டு…
சில ஆசைகள் சேகரித்தோம்…

குழு : மரணம் என்ற வானம் ஒன்றில்…
சிறகை சூடி ஏறும் முன்னே…
கடைசி ஆசை ஒன்றை மட்டும்…
நிறைவேற்றிட ஏங்குகிறோம்…

குழு : பிறவி என்ற தூண்டில் முள்ளில்…
வாழ்க்கை என்ற புழுவைக் கண்டு…
தானே வந்து சிக்கி கொண்டு…
சில ஆசைகள் சேகரித்தோம்…

குழு : மரணம் என்ற வானம் ஒன்றில்…
சிறகை சூடி ஏறும் முன்னே…
கடைசி ஆசை ஒன்றை மட்டும்…
நிறைவேற்றிட ஏங்குகிறோம்…


Notes : Piravi Song Lyrics in Tamil. This Song from Masss (Massu Engira Masilamani) (2015). Song Lyrics penned by Madhan Karky. பிறவி என்ற தூண்டில் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top