பச்சை உடுத்திய காடு

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதன் கார்க்கிஅபய் ஜோத்புர்கர் & ஹரிணிஹாரிஸ் ஜெயராஜ்வனமகன்

Pachai Uduthiya Kaadu Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : பச்சை உடுத்திய காடு…
ஈரம் உடுத்திய கூடு…
நீலம் உடுத்திய வானம்…
அதில் உன்னை உடுத்திய நானும்…

ஆண் : பச்சை உடுத்திய காடு…
ஈரம் உடுத்திய கூடு…
காதல் கொண்டேன் பெண்ணே…
அடி காதல் கொண்டேன் பெண்ணே…

ஆண் : ஆயிரம் ஓசை காற்றில்…
உன்னால் கேட்டேன் நானே…
ஆயிரம் ஆசை என்னில்…
உன்னால் கண்டேன் நானே…

பெண் : பச்சை உடுத்திய காடு…
ஈரம் உடுத்திய கூடு…
நீலம் உடுத்திய வானம்…
அதில் உன்னை உடுத்திய நானும்…

BGM

பெண் : மாளிகை ஒன்றில் வாழ்ந்தேனே…
சிறு குடிலாய் இன்று தோன்றுதடா…
மின்னும் வைரக்கற்களெல்லாம்…
உன்னால் குப்பை ஆனதடா…

ஆண் : நிலவில் முளைத்த தாவரமே…
நீ கீழே இறங்கி வந்தாயே…
எந்தன் காட்டில் வேர்விடவே…
காதல் வாசம் தந்தாயே…

பெண் : கோடிக்கோடி வாசம் இங்கே…
மூச்சில் உன்னாலே கொண்டேன்…

ஆண் : கோடிக்கோடி வண்ணம் இங்கே…
அன்பே உன்னாலே கண்டேன்…
உன் வெண்மேனி நான் ஆள…
என் கண்ணில் நீ வாழ…

ஆண் : பச்சை உடுத்திய காடு…
ஈரம் உடுத்திய கூடு…
நீலம் உடுத்திய வானம்…
அதில் உன்னை உடுத்திய நானும்…

—BGM—

ஆண் : இலைகள் அணிந்த பூஞ்சிலையே…
மனம் இலையுதிர்காலம் கேட்குதடி…
இரவின் இருளில் உடல்கள் இங்கே…
இரகசியம் திருட பாா்க்குதடி…

பெண் : மார்பில் உந்தன் சுவாசத்தால்…
என் இதயம் பற்றிக்கொண்டதடா…
முத்தம் கிளப்பும் வெப்பத்திலே…
என் வெட்கம் வற்றிப்போனதடா…

ஆண் : பெண்ணில் உள்ள நாணம் எல்லாம்…
இன்று என்னோடுக்கண்டேன்…

பெண் : ஆணில் உள்ள வீரம் எல்லாம்…
இன்று என்னுள்ளே கொண்டேன்…
நம் காதல் தீ உச்சத்தில்…
வேர்க்கொள்ளும் மச்சத்தில்…

ஆண் : பச்சை உடுத்திய காடு…
ஈரம் உடுத்திய கூடு…
காதல் கொண்டேன் பெண்ணே…
அடி காதல் கொண்டேன் பெண்ணே…

ஆண் : ஆயிரம் ஓசை காற்றில்…
உன்னால் கேட்டேன் நானே…
ஆயிரம் ஆசை என்னில்…
உன்னால் கண்டேன் நானே…

BGM


Notes : Pachai Uduthiya Kaadu Song Lyrics in Tamil. This Song from Vanamagan (2017). Song Lyrics penned by Madhan Karky. பச்சை உடுத்திய காடு பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top