ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்து

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வாலிடி.எம்.சௌந்தரராஜன் & பி.சுசீலாஎம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்நினைத்ததை முடிப்பவன்

Oruvar Meethu Song Lyrics in Tamil


ஆண் : ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்து…
ஓடம் போலே ஆடலாம்… ஆடலாம்…

பெண் : ஆடலாம்… பாடலாம்…

BGM

ஆண் : ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்து…
ஓடம் போலே ஆடலாம்… ஆடலாம்…
ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்து…
ஓடம் போலே ஆடலாம்… ஆடலாம்…

பெண் : ஒருவர் சொல்ல ஒருவர் கேட்டு…
ஒருவர் சொல்ல ஒருவர் கேட்டு…
பாடல் நூறு பாடலாம்… பாடலாம்…

பெண் : ஒருவர் சொல்ல ஒருவர் கேட்டு…
பாடல் நூறு பாடலாம்… பாடலாம்…

BGM

ஆண் : சொட்டு தேனை போல்…
சொல்லும் வார்த்தைகள்…
பட்டு பூவை போல்…
பார்க்கும் பார்வைகள்…

ஆண் : ஆஆ… சொட்டு தேனை போல்…
சொல்லும் வார்த்தைகள்…
பட்டு பூவை போல்…
பார்க்கும் பார்வைகள்…

ஆண் : சொர்கம் தேடி செல்லட்டும்…
ஆசை எண்ணங்கள்…
அங்கெல்லாம் பொங்கட்டும்…
காதல் வெள்ளங்கள்…

ஆண் : ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்து…
ஓடம் போலே ஆடலாம்… ஆடலாம்…

BGM

பெண் : சொல்லி தாருங்கள் பள்ளி பாடங்கள்…
இன்னும் என்னென்ன மன்னன் லீலைகள்…
ஆஆ… சொல்லி தாருங்கள் பள்ளி பாடங்கள்…
இன்னும் என்னென்ன மன்னன் லீலைகள்…

பெண் : தங்க பாவை அங்கங்கள்…
உங்கள் சொந்தங்கள்…
தத்தை போல் மெத்தை மேல்…
ஏந்தி கொள்ளுங்கள்…

பெண் : ஒருவர் சொல்ல ஒருவர் கேட்டு…
பாடல் நூறு பாடலாம்… பாடலாம்…
ஒருவர் சொல்ல ஒருவர் கேட்டு…
பாடல் நூறு பாடலாம்… பாடலாம்…

BGM

ஆண் : கட்டு காவல்கள் விட்டு செல்லட்டும்…
கன்னி பெண் என்னை பின்னி கொள்ளட்டும்…
ஆஆ… கட்டு காவல்கள் விட்டு செல்லட்டும்…
கன்னி பெண் என்னை பின்னி கொள்ளட்டும்…

பெண் : மையல் பாதி என்னோடு…
மீதம் உன்னோடு…
மையல் பாதி என்னோடு…
மீதம் உன்னோடு…
மஞ்சத்தில் கொஞ்சத்தான் போதை கொண்டாடு…

ஆண் : ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்து…
ஓடம் போலே ஆடலாம்… ஆடலாம்…

பெண் : ஒருவர் சொல்ல ஒருவர் கேட்டு…
ஒருவர் சொல்ல ஒருவர் கேட்டு…
பாடல் நூறு பாடலாம்… பாடலாம்… பாடலாம்…


Notes : Oruvar Meethu Song Lyrics in Tamil. This Song from Ninaithadhai Mudippavan (1975). Song Lyrics penned by Vaali. ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்து பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top