பூமி பூமி

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துசக்திஸ்ரீ கோபாலன்ஏ.ஆர்.ரகுமான்செக்கச்சிவந்த வானம்

Bhoomi Bhoomi Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : முதல் யாதோ… முடிவெதுவோ…
முடிவில்லா வானம்…
முடிவதுமுண்டோ… முடியாதென்றோ…
உடலை போலே உயிரும்…
அய்யோ அழிவதுமுண்டோ…

பெண் : உடலின்று பாண்டம்… உடைந்துவிடும்…
கதறும் மனமே… கவலுற வேண்டாம்…
இவைகள் உயிரும் பொழுதில்…
மரம் அழிவதுமில்லை…
அஃறிணை போலே… அன்றாடம் வாழ்ந்திடு…
உலகே நிழையில்லையே…

பெண் : ஓ… பூமி பூமி சுத்தும் சத்தம்…
ஆழி ஆழி கத்தும் சத்தம்…
மனிதன் மனிதன் ஓ யுத்த சத்தம்…
இதில் எங்கே கேட்கும் குயிலின் சத்தம்
இதில் எங்கே கேட்கும் குயிலின் சத்தம்…

பெண் : கடலில் மீன் ஒன்னு அழுதா…
கரைக்கு சேதி வந்து சேருமா…

பெண் : இதயம் தாங்குமா…
இதயம் தாங்குமா… இதயமே…
இதயம் தாங்குமா…

பெண் : இதயம் தாங்குமா…
இதயம் தாங்குமா…
இதயம் தாங்குமா…
இதயம் தாங்குமா…

பெண் : தாங்குமா… தாங்குமா… தாங்குமா…

பெண் : ஓ… பூமி பூமி சுத்தும் சத்தம்…
ஆழி ஆழி கத்தும் சத்தம்…
மனிதன் மனிதன் ஓ யுத்த சத்தம்…
இதில் எங்கே கேட்கும் குயிலின் சத்தம்…
இதில் எங்கே கேட்கும் குயிலின் சத்தம்…

பெண் : கடலில் மீன் ஒன்னு அழுதா…
கரைக்கு சேதி வந்து சேருமா…

பெண் : பாவி நெஞ்சே…
பத்த வச்ச பஞ்சே…

BGM

பெண் : பஞ்சில் சாம்பல் மிஞ்சாதே…
வாழ்வதை விடவும்… வலியே கொடிது…
வீழ்வதை விடவும்… பிரிவே கொடிது…

பெண் : கருவறை எல்லாம் முதலும் அல்ல…
முடிவுரை எல்லாம் முடிவும் அல்ல…
கண்ணீர் வருது உண்மை சொல்ல…
பாழும் மனது கேட்குதுமில்ல…
நீ எங்கே… நீ எங்கே…
நாளைக்கு நானும் அங்கே…

பெண் : ஓ… பூமி பூமி சுத்தும் சத்தம்…
ஆழி ஆழி கத்தும் சத்தம்…
மனிதன் மனிதன் ஓ யுத்த சத்தம்…
இதில் எங்கே கேட்கும் குயிலின் சத்தம்…
இதில் எங்கே கேட்கும் குயிலின் சத்தம்…

பெண் : கடலில் மீன் ஒன்னு அழுதா…
கரைக்கு சேதி வந்து சேருமா…
கரைக்கு சேதி வந்து சேருமா…
கரைக்கு சேதி வந்து சேருமா…


Notes : Bhoomi Bhoomi Song Lyrics in Tamil. This Song from Chekka Chivantha Vaanam (2018). Song Lyrics penned by Vairamuthu. பூமி பூமி பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top