காதலிக்கும் ஆசை

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துகே கே, சின்மயி, டிம்மி & மஹதிஹாரிஸ் ஜெயராஜ்செல்லமே

Kadhalikkum Aasai Song Lyrics in Tamil


BGM

குழு : ஓஹோ ஓஹோ ஓஹோ ஓ ஓ…
என் சோனா லிசோ சோனாலி…
ஓஹோ ஓஹோ ஓஹோ ஓ ஓ…
மை சோனா லிசோ சோனாலி…

ஆண் : காதலிக்கும் ஆசை இல்லை…
கண்கள் உன்னை காணும் வரை…
உள்ளுக்குள் காதல் பூத்தது உன்னால்…

ஆண் : பட்டினத்தார் பாடல் மட்டும்…
பாடம் செய்து ஒப்பித்தேன்…
கண்ணே நான் உன்னை காணும் முன்னாள்…

ஆண் : என் ஆசை மூங்கில் வெடிக்க வைத்தாய்…
என் ஆண்மை எனக்கே விளங்க வைத்தாய்…
நான் தொட்டுக்கொள்ள கிட்ட வந்தால்…
திட்டி திட்டி தித்தித்தாய்…

ஆண் : காதலிக்கும் ஆசை இல்லை…
கண்கள் உன்னை காணும் வரை…
உள்ளுக்குள் காதல் பூத்தது உன்னால்…

ஆண் : பட்டினத்தார் பாடல் மட்டும்…
பாடம் செய்து ஒப்பித்தேன்…
கண்ணே நான் உன்னை காணும் முன்னாள்…

BGM

ஆண் : சந்திர சூரியர் எழுகையிலே…
உன் முக ஜாடைகள் தெரிகிறதே…
பூமியில் இரவு வருகையிலே…
அழகிய கூந்தல் சரிகிறதே…

ஆண் : சரிகிறதே… விரிகிறதே… ஹே ஹே…

ஆண் : அடி விண்ணும் மண்ணும்…
உனக்குள்ள விளம்பரமோ…
நீ வெளிச்சத்தில் செய்து வைத்த…
ஒளி சிற்பமொ…

ஆண் : ஹே… மன்மத மொட்டா…
நான் வருடும் காற்றோ…
மன்மத மொட்டா…
குழு : ஹே ஹெய்ஹே…
ஆண் : நான் வருடும் காற்றோ…
குழு : ஓ ஹோ ஹோ ஹோஹோ…

ஆண் : காதலிக்கும் ஆசை இல்லை…
கண்கள் உன்னை காணும் வரை…
உள்ளுக்குள் காதல் பூத்தது உன்னால்…
குழு : ஓஹோ ஹோ ஹோ…

ஆண் : பட்டினத்தார் பாடல் மட்டும்…
பாடம் செய்து ஒப்பித்தேன்…
கண்ணே நான் உன்னை காணும் முன்னாள்…

BGM

குழு : என் காதலி காதலி காதலி காதலி…
என்னை காதலி காதலி காதலி காதலி காதலி…
என் காதலி காதலி காதலி காதலி…
என்னை காதலி காதலி காதலி காதலி காதலி…

ஆண் : உன் முகம் கொண்ட பருவினிலும்…
வின் மீன் ஒலிகள் வீசுதடி…
கோபம் வழியும் வேளையிலும்…
இதயம் கண்ணில் மின்னுதடி…

ஆண் : மின்னுதடி… என்னை கொல்லுதடி…

ஆண் : எங்கே நின்று காணும் போதும்…
வானம் ஒன்றுதான்…
உன்னை எந்த பக்கம் பார்க்கும் போதும்…
பெண்மை நன்றுதான்…

ஆண் : உயிர் விடும் முன்னே…
என்னை காதலி பெண்ணே…
உயிர் விடும் முன்னே…
என்னை காதலி பெண்ணே…
குழு : ஓ ஹோ ஹோ ஹோஹோ…

பெண் : காதலிக்கும் ஆசையில்லை…
கடவுள் வந்து சொன்னாலும்…
ஏமாந்த பெண்ணை தேடி போயா…

பெண் : உன் சட்டையோடு ஒட்டி கொள்ளும்…
பட்டை ரோஜா நானல்ல…
முள்ளோடு தேனும் இல்லை போயா…

பெண் : ஒரு காதல் எனக்குள் பிறக்கவில்லை…
உன்னை ஏனோ எனக்கே பிடிக்கவில்லை…
நீ கல்லை தந்து கனியோ என்று…
காதல் செய்வது வீண் வேலை…

குழு : என் காதலி காதலி காதலி காதலி…
என்னை காதலி காதலி காதலி காதலி காதலி…
என் காதலி காதலி காதலி காதலி…
என்னை காதலி காதலி காதலி காதலி காதலி…


Notes : Kadhalikkum Aasai Song Lyrics in Tamil. This Song from Chellame (2004). Song Lyrics penned by Vairamuthu. காதலிக்கும் ஆசை பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top