ஊஞ்சல ஊஞ்சல

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மோகன் ராஜன்சித் ஸ்ரீராம் & நிரஞ்சனா ரமணன்திபு நின்னன் தாமஸ்கனா

Oonjala Oonjala Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : திக்கு திக்கு திக்கு தா…

ஆண் : ஊஞ்சல ஊஞ்சல ஊஞ்சல புறா…
ஊஞ்சல ஊஞ்சல ஊஞ்சல புறா…
ஊஞ்சல ஊஞ்சல ஊஞ்சல புறா…
ஊஞ்சல் புறா…

ஆண் : உன்னை விட்டால் உன்னை வெல்ல…
யாரும் இந்த மண்ணில் இல்ல…
என்று சொல்ல நீ இன்று வா…

ஆண் : அப்துல் கலாம் சொன்னார் ஒன்று…
கனா காண வேண்டும் என்று…
உண்மையாக்க நீ வென்று வா…

குழு : தேடலுக்கு தேவை நல்ல கனா…
ஆண் : தேடிவிடு ஆழம் உள்ள கனா…

குழு : தேதிகளை வரலாறாக்கும் கனா…
ஆண் : வேண்டும் வேண்டுமே…

ஆண் : தோல்விகளில் கற்க செய்யும் கனா…
குழு : வெற்றிகளில் நிற்க செய்யும் கனா…

ஆண் : காணலாம் வா வா வா…
நீ எல்லை இல்லையே…

குழு : நீ நீ நீ நீயாக இரு…
தீ தீ தீ தீயாக சூடு…
நான் நான் நான் நாள் ஓடி எழு…
அச்சம் மறு…

குழு : ஊஞ்சல ஊஞ்சல ஊஞ்சல புறா…
ஊஞ்சல ஊஞ்சல ஊஞ்சல புறா…
ஊஞ்சல ஊஞ்சல ஊஞ்சல புறா…
ஊஞ்சல் புறா…

பெண் : கனா… ஆஆ…

BGM

பெண் : ஆஆஆ… கனா…

ஆண் : தூங்கி போகும் விழியோடு வருவது…
தூங்கி போக இருக்காமல் செய்வது…
தூரம் பார்த்து அசராமல் இருப்பது… கனா…
குழு : கனா… கனா…

ஆண் : சாகும் வரையில் சாகாமல் வருவது…
சாக்கு சொல்ல முயன்றாலே அடிப்பது…
சாதித் தாண்டி பொதுவாக இருப்பது… கனா…
குழு : கனா… கனா…

ஆண் : உன்னை இங்கே ஓட செய்யுமே…
உன்னுள் உன்னை தேட செய்யுமே…
உன்னை வாட்டி வைரம் செய்யுமே…
கனா… கனா…

ஆண் : உன்னால் இங்கு மாற்றம் வேண்டுமா…
உன்னை இங்கு மாற்ற வேண்டுமா…
நீயே சொல்லு உந்தன் கனவில்…
உந்தன் செயலில் யாவும் மாறுமே…

குழு : நீ நீ நீ கண்ணீரை துடை…
போராடு உன் வியர்வை விடை…
முன்னேறு தூளாகும் தடை…
நையப்புடை…

ஆண் : உன்னை விட்டால் உன்னை வெல்ல…
யாரும் இந்த மண்ணில் இல்ல…
என்று சொல்ல நீ இன்று வா…

ஆண் : அப்துல் கலாம் சொன்னார் ஒன்று…
கனா காண வேண்டும் என்று…
உண்மையாக நீ வென்று வா…

குழு : தேடலுக்கு தேவை நல்ல கனா…
ஆண் : தேடிவிடு ஆழம் உள்ள கனா…

குழு : தேதிகளை வரலாறாக்கும் கனா…
ஆண் : வேண்டும் வேண்டுமே…

ஆண் : தோல்விகளில் கற்க செய்யும் கனா…
குழு : வெற்றிகளில் நிற்க செய்யும் கனா…

ஆண் : காணலாம் வா வா வா…
நீ எல்லை இல்லையே…

{ குழு : ஊஞ்சல ஊஞ்சல ஊஞ்சல புறா…
ஊஞ்சல ஊஞ்சல ஊஞ்சல புறா…
ஊஞ்சல ஊஞ்சல ஊஞ்சல புறா…
ஊஞ்சல் புறா… } * (2)

ஆண் : திக்கு திக்கு திக்கு தா…


Notes : Oonjala Oonjala Song Lyrics in Tamil. This Song from Kanaa (2018). Song Lyrics penned by Mohan Rajan. ஊஞ்சல ஊஞ்சல பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top