நெஞ்சில் நெஞ்சில்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதன் கார்க்கிஹரிஷ் ராகவேந்திரா & சின்மயிஹாரிஸ் ஜெயராஜ்எங்கேயும் காதல்

Nenjil Nenjil Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ…
காதல் காதல் பிறந்ததோ…
கொஞ்சும் காற்றில் மயங்கியே…
கொஞ்சம் மேலே பறந்ததோ…

ஆண் : மாலை வேளை வேலை காட்டுதோ…
என் மூளை வானம்…
ஜுவாலை மூட்டுதோ…

ஆண் : நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ…
காதல் காதல் பிறந்ததோ…
கொஞ்சும் காற்றில் மயங்கியே…
கொஞ்சம் மேலே பறந்ததோ…

ஆண் : மாலை வேளை வேலை காட்டுதோ…
என் மூளை வானம்…
ஜுவாலை மூட்டுதோ…

ஆண் : என் நிலாவில் என் நிலாவில்…
ஒரு மின்சாரல் தான் தூவுதோ…
என் கனாவில் என் கனாவில்…
உன் பிம்ப துகள் இன்பங்கள் பொழிகையில்…

BGM

பெண் : நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ…
காதல் காதல் பிறந்ததோ…
கொஞ்சும் காற்றில் மயங்கியே…
கொஞ்சம் மேலே பறந்ததோ…

பெண் : மாலை வேளை வேலை காட்டுதோ…
என் மூளை வானம்…
ஜுவாலை மூட்டுதோ…

BGM

ஆண் : ஒரு மௌனம் பரவும்…
சிறு காதல் பொழுது…
கிழியில் விளையும் மொழியில்…
எதுவும் கவிதையடி…
அசையும் இமையும் இசையில்…
எதுவும் இனிமையடி…

பெண் : விண் மார்பில் படரும்…
உன் பார்வை திறவும்…
இதயம் புதரில் சிதறி சிதறி வழிவதேன்…
ஓர் உதிரும் துளியில்…
உதிரம் முழுதும் நதிர்வது ஏன்…

ஆண் : உருகாதே உயிரே…
விலகாதே மனதே…
உன் காதல் வேரை காணவேண்டி…
வானம் தாண்டி உனக்குள் நுழைந்து…

பெண் : நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ…
காதல் காதல் பிறந்ததோ…
கொஞ்சும் காற்றில் மயங்கியே…
கொஞ்சம் மேலே பறந்ததோ…

பெண் : மாலை வேளை வேலை காட்டுதோ…
என் மூளை வானம்…
ஜுவாலை மூட்டுதோ…

BGM

பெண் : பசி ஊறும் இதழும்…
பசி ஏறும் விரலும்…
இரதம் உடுத்து இறையை விறையும் நேரம் இது…
உயிரின் முறையில் மயிரின் இழையும் நூரம் அது…

ஆண் : ஒரு வெள்ளை திரையாய்…
உன் உள்ளம் திறந்தாய்…
சிறுக சிறுக இரவை திருடும் தாரிகயே…
விடியும் வரையில் விரலும் இதழும் தூரிகையே…

பெண் : விடியாதே இரவே முடியாதே கனவே…
நீ இன்னும் கொஞ்சம் நீளகோரி…
காதல் கனி துடிக்க துடிக்க…

ஆண் : நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ…
காதல் காதல் பிறந்ததோ…
கொஞ்சும் காற்றில் மயங்கியே…
கொஞ்சம் மேலே பறந்ததோ…

ஆண் : மாலை வேளை வேலை காட்டுதோ…
என் மூளை வானம்…
ஜுவாலை மூட்டுதோ…

பெண் : என் நிலாவில் என் நிலாவில்…
ஒரு மின்சாரல்தான் தூவுதோ…
என் கனாவில் என் கனாவில்…
உன் பிம்ப துகள் இன்பங்கள் பொழிகையில்…

BGM


Notes : Nenjil Nenjil Song Lyrics in Tamil. This Song from Engeyum Kaadhal (2011). Song Lyrics penned by Madhan Karky. நெஞ்சில் நெஞ்சில் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top