நீதானே

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
பா. விஜய்யுவன் ஷங்கர் ராஜாயுவன் ஷங்கர் ராஜாசர்வம்

Neethane Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : சில இரவுகள் இரவுகள்தான் தீரா தீராதே…
சில கனவுகள் கனவுகள்தான் போகா போகாதே…
சில சுவடுகள் சுவடுகள்தான் தேயா தேயாதே…
சில நினைவுகள் நினைவுகள்தான் மூழ்கா மூழ்காதே…

ஆண் : நீதானே நீதானே…
என் நரம்புக்குள் ஓடினாய்…
நீதானே நீதானே…
என் இமைகளை நீவினாய்… ஏ ஏ ஏ…

ஆண் : சில இரவுகள் இரவுகள்தான் தீரா தீராதே…
சில கனவுகள் கனவுகள்தான் போகா போகாதே…
சில சுவடுகள் சுவடுகள்தான் தேயா தேயாதே…
சில நினைவுகள் நினைவுகள்தான் மூழ்கா மூழ்காதே…

ஆண் : நீதானே நீதானே…
என் நரம்புக்குள் ஓடினாய்…
நீதானே நீதானே…
என் இமைகளை நீவினாய்… ஏ ஏ ஏ…

BGM

ஆண் : நீ ஓடும் பாதை என் நெஞ்சமோ…
உன் சுவடுகள் வலிப்பது கொஞ்சமோ… ஹே…
என் விழியின் கருமணியில் தேடிப்பார்…
உன் காலடி தடங்களை காட்டுமே… ஓ…

குழு : பிரபஞ்ச ரகசியம் புரிந்ததே…
உன் சிறை என்னும் பிரிவில் தெரிந்ததே…
விபத்துக்கள் எனக்குள் நடக்கவே…
உன் நினைவுகள் தப்பி செல்ல வலிக்குதே…

ஆண் : உண்மைகள் சொல்வதும்…
உணர்ச்சியை கொல்வதும்…
உயிர்வரை செல்வதும் நீதானே…

ஆண் : நீதானே நீதானே…
என் நரம்புக்குள் ஓடினாய்…
நீதானே நீதானே…
என் இமைகளை நீவினாய்… ஏ ஏ ஏ…

BGM

ஆண் : நீ தேட தேட ஏன் தொலைகிறாய்…
என் வழியில் மறுபடி கிடைக்கிறாய்… ஹே…
நீ இரவில் வெயிலாய் இருக்கிறாய்…
என் உயிரை இரவலாய் கேட்கிறாய்… ஹே…

குழு : இதய சதுக்கம் நடுங்குதே…
உன் நியாபகம் வந்த பின்பு அடங்குதே…
அலைகள் ஒதுக்கும் கிழிஞ்சலாய்…
என் நிழலே என் நெஞ்சத்தை ஒதுக்குதே…

ஆண் : ஒரு கனம் சாகிறேன்…
மறு கனம் வாழ்கிறேன்…
இரண்டுக்கும் நடுவிலே நீதானே…

ஆண் : நீதானே ஹே ஹே…
நீதானே ஹே ஹே…
நீதானே ஹே ஹே…
என் நரம்புக்குள்ளே…

ஆண் : நீதானே ஹே ஹே…
நீதானே ஹே ஹே…
நீதானே ஹே ஹே…
என் நரம்புக்குள்ளே…


Notes : Neethane Song Lyrics in Tamil. This Song from Sarvam (2010). Song Lyrics penned by Pa Vijay. நீதானே பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top