நான் ஆட்டோகாரன்

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
வைரமுத்துஎஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் தேவாபாட்ஷா

Naan Autokaran Song Lyrics in Tamil


BGM

ஆண் : நான் ஆட்டோகாரன் ஆட்டோக்காரன்…
நாளும் தெரிஞ்ச ரூட்டுக்காரன்…
நியாயம் உள்ள ரேட்டுக்காரன்…
நல்லவங்க கூட்டுக்காரன்…

ஆண் : நல்லாப் பாடும் பாட்டுக்காரன்…
காந்தி பொறந்த நாட்டுக்காரன்…
கம்பெடுத்தா வேட்டைக்காரன்…
எளியவங்க உறவுக்காரன்…

ஆண் : இரக்கமுள்ள மனசுக்காரண்டா…
நான் ஏழைக்கெல்லாம் சொந்தக்காரண்டா…
நான் எப்பொழுதும் ஏழைக்கெல்லாம் சொந்தக்காரண்டா…

ஆண் : அட அஜக்கு இன்னா அஜக்குதான்…
குமுக்கு இன்னா குமுக்குதான்…

குழு : அஜக்கு இன்னா அஜக்குதான்…
குமுக்கு இன்னா குமுக்குதான்…

ஆண் : நான் ஆட்டோகாரன் ஆட்டோக்காரன்…
நாளும் தெரிஞ்ச ரூட்டுக்காரன்…
நியாயம் உள்ள ரேட்டுக்காரன்…

BGM

ஆண் : ஊரு பெருசாச்சு…
சனத்தொகை பெருத்தாச்சு…

குழு : ஜும்த லக்கடி ஜும்தா…
ஹே ஜும்த லக்கடி ஜும்தா…

ஆண் : ஆஹா… ஊரு பெருசாச்சு…
சனத்தொகை பெருத்தாச்சு…
பஸ்ஸ எதிர்பார்த்து பாதி வயசாச்சு…
வாழ்க்கை பரபரக்கும் நேரத்திலே…
இருப்போம் சாலைகளின் ஓரத்தில…

ஆண் : அட கண்ணடிச்சா காதல் வரும் சொல்றாங்க…
நீங்க கை தட்டினா ஆட்டோ வரும் சொல்றேங்க…
ஹான்… அட கண்ணடிச்சா காதல் வரும் சொல்றாங்க…
நீங்க கை தட்டினா ஆட்டோ வரும் சொல்றேங்க…

ஆண் : முந்தி வரும் பாரு…
இது மூணு சக்கரத் தேரு…
நன்மை வந்து சேரும்…
நீ நம்பி வந்து ஏறு…

ஆண் : இரக்கமுள்ள மனசுக்காரண்டா…
நான் ஏழைக்கெல்லாம் சொந்தக்காரண்டா…
நான் எப்பொழுதும் ஏழைக்கெல்லாம் சொந்தக்காரண்டா…

ஆண் : அட அஜக்கு இன்னா அஜக்குதான்…
குமுக்கு இன்னா குமுக்குதான்…

குழு : அஜக்கு இன்னா அஜக்குதான்…
குமுக்கு இன்னா குமுக்குதான்…

ஆண் : நான் ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன்…
நாளும் தெரிஞ்ச ரூட்டுக்காரன்…
நியாயம் உள்ள ரேட்டுக் காரன்…

BGM

ஆண் : ஆ.. அம்மா தாய்மாரே…
ஆபத்தில் விட மாட்டேன்…

குழு : ஜும்த லக்கடி ஜும்தா…
ஹே ஜும்த லக்கடி ஜும்தா…

ஆண் : ஏ…அம்மா தாய்மாரே…
ஆபத்தில் விட மாட்டேன்…
வெயிலோ புயல் மழையோ…
மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன்…

ஆண் : அங்கங்கே பசியெடுத்தாப் பலகாரம்…
அளவு சாப்பாடு ஒரு நேரம்…

ஆண் : நான் பிரசவத்துக்கு இலவசமா வாரேன்மா…
உன் பிள்ளைக் கொரு பேரு வச்சும் தாரேன்மா…
நான் பிரசவத்துக்கு இலவசமா வாரேன்மா…
உன் பிள்ளைக் கொரு பேரு வச்சும் தாரேன்மா…

ஆண் : எழுத்தில்லாத ஆளும்…
அட எங்கள நம்பி வருவான்…
அட்ரஸ் இல்லாத் தெருவும்…
இந்த ஆட்டோக்காரன் அறிவான்…

ஆண் : இரக்கமுள்ள மனசுக்காரண்டா…
நான் ஏழைக்கெல்லாம் சொந்தக்காரண்டா…
நான் எப்பொழுதும் ஏழைக்கெல்லாம் சொந்தக்காரண்டா…

ஆண் : அட அஜக்கு இன்னா அஜக்குதான்…
குமுக்கு இன்னா குமுக்குதான்…

குழு : அஜக்கு இன்னா அஜக்குதான்…
குமுக்கு இன்னா குமுக்குதான்…

ஆண் : நான் ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன்…
நாளும் தெரிஞ்ச ரூட்டுக்காரன்…
நியாயம் உள்ள ரேட்டுக்காரன்…
நல்லவங்க கூட்டுக்காரன்…

ஆண் : நல்லாப் பாடும் பாட்டுக்காரன்…
காந்தி பொறந்த நாட்டுக் காரன்…
கம்பெடுத்தா வேட்டைக்காரன்…
எளியவங்க உறவுக்காரன்…

ஆண் : இரக்கமுள்ள மனசுக்காரண்டா…
நான் ஏழைக்கெல்லாம் சொந்தக்காரண்டா…
நான் எப்பொழுதும் ஏழைக்கெல்லாம் சொந்தக்காரண்டா…

ஆண் : அட அஜக்கு இன்னா அஜக்குதான்…
குமுக்கு இன்னா குமுக்குதான்…

குழு : அஜக்கு இன்னா அஜக்குதான்…
குமுக்கு இன்னா குமுக்குதான்…

குழு : அஜக்கு இன்னா அஜக்குதான்…
ஆண் : அஜக்கு…
குழு : குமுக்கு இன்னா குமுக்குதான்…
ஆண் : குமுக்கு…

குழு : அஜக்கு இன்னா அஜக்குதான்…
ஆண் : அஜக்கு…
குழு : குமுக்கு இன்னா குமுக்குதான்…
ஆண் : குமுக்கு…


Notes : Naan Autokaran Song Lyrics in Tamil. This Song from Baashha (1995). Song Lyrics penned by Vairamuthu. நான் ஆட்டோகாரன் பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top