முன் செல்லடா

பாடலாசிரியர்பாடகர்கள்இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதன் கார்க்கிஅனிருத் ரவிசந்தர் & ஏ.டி.கேசந்தோஷ் நாராயணன்மனிதன்

Mun Sellada Song Lyrics in Tamil


குழு : முன் செல்லடா…
முன்னே செல்லடா…
தைாியமே துணை…
தோல்விகளும் காயங்களும்…
செதுக்கிடுமே உனை… ஓகே…

BGM

ஆண் : உளி முத்தம் வைத்ததும் சிதறும்…
அப்பாறை துளிகள்…
அதற்காக கண்ணீா் சிந்தாது…
சிற்பத்தின் விழிகள்…

ஆண் : கருமேகம் முட்டிக் கொட்டும்…
அத்தண்ணீா் பொறிகள்…
அவை விழுந்தால் பற்றிக்கொள்ளட்டும்…
உன் நெஞ்சின் திாிகள்…

குழு : முன் செல்லடா…
முன்னே செல்லடா…
தைாியமே துணை…
தோல்விகளும் காயங்களும்…
செதுக்கிடுமே உனை…

ஆண் : ஆயிரம் தடைகளை உன் முன்னே…
காலம் இன்று குவித்தாலும்…
ஆயிரம் பொய்களை ஒன்றாய் சோ்ந்து…
உன்னை பின்னால் இழுத்தாலும்…

ஆண் : முன் செல்லடா…
ஓகே… முன் செல்லடா…
முன் செல்லடா… யே…
முன் செல்லடா…

குழு : முன் செல்லடா…
முன்னே செல்லடா…
தைாியமே துணை…
தோல்விகளும் காயங்களும்…
செதுக்கிடுமே உனை…

BGM

குழு : ஓஹோ… செல்லடா…
முன் செல்லடா முன் செல்லடா…

ஆண் : தூரம் நின்று யோசித்தால்…
குட்டை கூட ஆழம்தான்…
நீ உள்ளே சென்று நேசித்தால்…
அக்கடலும் உந்தன் தோழன்தான்…

ஆண் : விதிமேல் பழியைப் போடாமல்…
நீ உன்மேல் பழியைப் போடு…
ஆண்டவன் கொஞ்சம் தூங்கட்டும்…
உன் வாழ்க்கையின் காரணம் தேடு…

BGM

ஆண் : முன் செல்லடா…
முன் செல்லடா…

குழு : முன் செல்லடா…
முன்னே செல்லடா…
தைாியமே துணை…
தோல்விகளும் காயங்களும்…
செதுக்கிடுமே உனை…

ஆண் : முன் செல்லடா… ஓஹோ…

குழு : முன் செல்லடா…
முன்னே செல்லடா…
தைாியமே துணை…
தோல்விகளும் காயங்களும்…
செதுக்கிடுமே உனை…


Notes : Mun Sellada Song Lyrics in Tamil. This Song from Manithan (2016). Song Lyrics penned by Madhan Karky. முன் செல்லடா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top