மொரக்கா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதன் கார்க்கிஉத்தாரா உன்னிகிருஷ்ணன்சாம் சி.எஸ்லக்ஷ்மி

Morrakka Song Lyrics in Tamil


BGM

பெண் : மொரக்கா மற்றாக்கா வந்தாச்சே திவா…
மொரக்கா மற்றாக்கா தாவி ஆடும் பூவா…
மப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆடே நீ வா…
மப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைப்பே டான்சிங் ஷோவா…

பெண் : ஹே… நான் மைக்கல் ஜாக்சி…
நெலவு நெலவு நடை காட்டடா…
ஹே… நான் ரிதிக் ரோஷி…
வளைவு நெளிவு அதில் சேக்கட்டா…

பெண் : ஹே… நான் பரிஷ்னிகோவின்…
நடக்கும் நடை ஒரு பலெட்தான்…
ஹே… நான் பிரபு தேவி…
கடக்கு மொடக்கு என டடக்கு படக்கு என…

பெண் : வச்சான் அடி வச்சான்…
இந்த ரோடும் கூட மேடா…
சச்சா யே சச்சா…
என் ஹார்ட்டு பீட்டும் ஆட்டம்தான்…

பெண் : மொரக்கா மற்றாக்கா வந்தாச்சே திவா…
மொரக்கா மற்றாக்கா தாவி ஆடும் பூவா…
மப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா என் கூட ஆடே நீ வா…
மப்ராக்கா மெட்டாரிக்கா லைப்பே டான்சிங் ஷோவா…

BGM

பெண் : காற்றில் மலர் ஆட…
நீரில் வெயில் ஆட…
ஆட்டம் ஏதில் இல்ல…
கேளு மெட்டாரிக்கா…

பெண் : வீட்டில் நிழல் ஆட…
வானில் உயில் ஆட…
எல்லாம் ஆட்டம்தான்…
சொல்லு மெட்டாரிக்கா…

பெண் : சல்சா யே சம்பா…
என் மங்கோ ஏங்கோ டங்கோ…
வோல்கா குகூமர்…
என் குத்து டான்ஸ பாருங்கோ…

BGM


Notes : Morrakka Song Lyrics in Tamil. This Song from Lakshmi (2018). Song Lyrics penned by Madhan Karky. மொரக்கா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top