இறைவா இறைவா

பாடலாசிரியர்பாடகர்(கள்)இசையமைப்பாளர்திரைப்படம்
மதன் கார்க்கிசாம் சி.எஸ்சாம் சி.எஸ்லக்ஷ்மி

Iraiva Iraiva Song Lyrics in Tamil


ஆண் : ஏய் இறைவனே இறைவனே…
உந்தன் அருள் பொழிவாயா…
இதயத்தில் நிறைந்தே வழிவாயா…

ஆண் : என்னுள் நீ நிறைந்தால்…
அதை விட எதை எதை நான் கேட்பேன்…
நீ வருவாயா…

BGM

ஆண் : வாராயோ வாராயோ…
எனக்கொரு கரம் தர வாராயோ…
பாராயோ பாராயோ…
உனக்கென விழும் துளி பாராயோ…

BGM

ஆண் : ஓஹோ ஓ… தீராயோ தீராயோ…
நொடியினில் நெடுந்துயர் தீராயோ…
தாராயோ தாராயோ…
இதயத்தில் எரிபொருள் தாராயோ…

ஆண் : ஆடை நீதானே…
என் மேடை நீதானே…
என்னுள் என்னுள்ளே ஆடும் ஆட்டம் நீதானே…

ஆண் : கால்கள் நீதானே…
என் காற்றும் நீதானே…
என்னுள் என்னுள்ளே ஓடும் ஓட்டம் நீதானே…

குழு : இருளில் விழுவேன்…
வலியினில் சுருண்டே அழுவேன்…
அருவனே உனையே தொழுவேன்…
கரம் தர உடனே எழுவேன்…

குழு : இறைவா இறைவா…
திசை கொடு இறைவா இறைவா…
இசைத்திடு இறைவா இறைவா…
அசைத்திடு இறைவா இறைவா…

ஆண் : வாராயோ வாராயோ…
எனக்கொரு கரம் தர வாராயோ…
பாராயோ பாராயோ…
உனக்கென விழும் துளி பாராயோ…

BGM

ஆண் : தடைகளே கிடையாதே எனக்கு…
நிறுத்திட தெரியாதே எனக்கு…
அசைவது எல்லாமே உனக்கு…
நீ என்னுள்ளே…

ஆண் : கருவறை நடனம் உன் பொறுப்பு…
முடிவெனும் நடனம் உன் பொறுப்பு…
அது வரை மனமெங்கும் நெருப்பு…
நீதானே என் இறைவா…

குழு : இருளாய் இருளாய் இருளதான் புலறாய்…
புலறாய் புலறாய் புலறதான் கதிராய்…
கதிராய் கதிராய் கதிரதான் ஒளியாய்…
ஒளியாய் ஒளியாய் மனதினில் நிறைவாயோ…

ஆண் : என் பாதம் வைக்கின்ற…
முத்தங்கள் உந்தன் சொந்தம்…
என் கண்ணில் பூக்கின்ற…
இன்பங்கள் உந்தன் சொந்தம்…

ஆண் : என் நெஞ்சில் நீ கேட்கும்…
சத்தங்கள் உந்தன் சொந்தம்…
நான் காணும் கை தட்டல்…
ஒவ்வொன்றும் உந்தன் சொந்தம்…

BGM

{ குழு : இறைவா இறைவா…
திசை கொடு இறைவா இறைவா…
இசைத்திடு இறைவா இறைவா…
அசைத்திடு இறைவா இறைவா… } * (4)


Notes : Iraiva Iraiva Song Lyrics in Tamil. This Song from Lakshmi (2018). Song Lyrics penned by Madhan Karky. இறைவா இறைவா பாடல் வரிகள்.


Scroll to Top